Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Данъчно облагане 2006

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,37
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Данъчно облагане 2006 Стоян Гичев epub книги безплатно

Описание:

...Режимът за облагане с ДДС на ... Избягване на двойно данъчно облагане - Ruskov und Kollegen ... ... ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец ... Според разпоредбите на Директива 2006/112/E ... Данъчно облагане на услуг ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Данъчно облагане на услуги чрез Amazon и E-bay. Интернет право и Интелектуална собственост 10.09.2018. Въвеждане в ЗКПО на данъчно облагане при напускане в съответствие с Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12.07.2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които ... Re: данъчно облагане поЗЮЛНЦ счети (гост) 22.03.2006 14:16 искам да допълня въпроса а коя дейност е стопанска - например танцово студио по решение да популяризира културата, има школа по танци Относно: Данъчно облагане дейността на нотариусВъв връзка с направеното от Вас запитванес писмо вх.№ 96-00-6 от 07.01.09г. при Дирекция „ОУИ" Ви уведомяваме за следното:По смисъла на т.29 от §1 на ДР на Закона за данъците ... Тест за проверка на знанията по дисциплината Данъчно облагане и данъчен контрол. Въпросите имат само един верен отговор. ... 2006-2020 Pomagalo.com . 2.96 сек. на 14.06.2020 11:55. избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ # 1563372 - 21.12.2006 15:24 Отговори Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 ... Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. Счетоводно законодателство ... Re: отново за двойното данъчно облагане стефан (гост) 28.04.2006 13:48 По-добре кажи, че не си наясно с тематиката и не ме карай да започвам от а-б-в изданията на БЦНП „Данъчно облагане на ЮЛНЦ", 2006 г. и „Дарителство за културни организации в България", 2005, както и на редица статии по данъчно облагане в специализирани издания. За да се приложи правилно данъчно облагане по ЗДДС на доставките на услуги е от съществено значение да се определи предмета и мястото на изпълнение на доставките. ... т. 8 от Наредба Н-18/2006 г ... Предвиждат се следните данъчни реформи, които намаляват наполовина тежестта на прякото данъчно облагане: Намаление на данъка върху печалбата до 10% /15% през 2005 година/ България има сключени спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) с около 70 държави, като една голяма част от тях съответстват на „Модела на данъчна спогодб...