Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,95
ISBN: 9548401444
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Анна Манолова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие pdf, който ще намерите тук

Описание:

...и по управление на регионалното развитие във всички звена на стопанската и ... PDF Развитие на териториалното устройство у нас ... ... Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие (2006) Сравнение проследи динамиката на развитие на горите на територията на ТП ДГС - Тетевен за периода от 2002 г. до 2016 г. и да се анализират причините за състоянието на горите на местно нив ... Националният център за териториално развитие (НЦТР ... ... . до 2016 г. и да се анализират причините за състоянието на горите на местно ниво. Ос- Лекционен курс "Териториално и административно устройство" е за студентите от факултет "Управление и информатика" на УНСС и най-вече за тези от специалностите "Публична администрация" и "Регионално развитие", както и ... През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския ... Балансираното териториално развитие се цели през следващия програмен период Работим върху промяна в регионалната политика. Изготвяне на допълнителни инструменти за териториално развитие и мониторинг. Работен пакет 3: Разработване на общи източници за анализ на териториалното планиране и стратегия (месец 3 ... развитие на системата за комплексно обществено обслужване, нормативи, ограничители и показатели за архитектурни решения и примерни планове и експериментални проекти. • Министерство на регионалното развитие и благоустройство - районни управления за граждански администрации и административни области, Регионални служби по кадастър и геодезия ,Районни ... развитие на Югоизточния район за периода 2014-2020 г. и Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. Това означава публичното управление да изготви програми и проекти, които ... Начало Всички материали (266,498) Реферати Регионално развитие Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в териториалното и административно устройсво на България и другите страни-членки на ... и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния През 1992 г. НИЛ "Икономически проблеми на териториалното и селищното устройство на Причерноморска България" прераства в Научен център "Комплексни регионални анализи, прогнози и стратегии." Европейски фонд за регионално развитие ЕФРР има за цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите в него. програмиране и управление на проекти, включително прилагане на иновативни управленски практики и стратегии за ефективна координация на политики и инструменти за развитие на област Бургас;...