Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,71
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ epub книги безплатно

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

... от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната ... Вписване в регистър „Търговски обекти" със Заявление за ... ... ... Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните ... Регистър БУЛСТАТ Външни връзки Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Булстат е основният ре ... Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ ... ... Регистър БУЛСТАТ Външни връзки Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Булстат е основният ре...