Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Социално осигуряване 2010 година

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,12
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Социално осигуряване 2010 година Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков epub книги безплатно

Описание:

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно професионално знание за социалното осигуряване през 2009 година.- Държавно обществено осигуряване - Допълнително пенсионно осигуряване* Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и другите нормативни актове; * Писма и указания на НОИ,на НАП и на КФН по прилагането на КСО и ДОПК; * Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство; * Приложна информация.

...оговори и практика на ВАС ... Промените в социалното осигуряване, в сила от 2018 година ... ... ... Социално осигуряване - 2020 година ... Допълнително социално осигуряване. Нормативна уредба; Закон за Комисията за финансов надзор (извлечение) Коментар по допълнителното социално осигуряване КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В с ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 ... Преглед на промените в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, настъпили през 2009 година Глава трета Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване Окончателните промени в кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират стабилността на осигурителната система, ще бъдат гласувани днес от правителството. Предвижда се от 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до дост...