Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Най-новите изменения и допълнения на международните счетоводни стандарти MCC (IAS) и Международните стандарти за финансова отчетност МСФО (IFRS)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,93
ISBN: 9789546930385
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Най-новите изменения и допълнения на международните счетоводни стандарти MCC (IAS) и Международните стандарти за финансова отчетност МСФО (IFRS) epub книги безплатно

Описание:

* Коментари и тълкувания * Практически примери * Стари и нови текстове * Европейски директиви и регламенти

...товодни стандарти. при доставка на зърно и технически култури (въведен от 1 януари 2014 г ... Изменение и допълнение на Националните счетоводни ... ... .) се удължава до 30 юни 2022 г. Условия за наличие на тристранна операция С промени в Правилника за прилагане на Закона за СЪДЪРЖАНИЕ Общи разпоредби Счетоводен стандарт 1 - представяне на финансови отчети Счетоводен стандарт 2 - отчитане на стоково-материалните запаси Счетоводен стандарт 4 - отчитане на амортизациите Счетоводен ... актуално към 31.08.2010 стр. 2 от 6 Албена Попова - Kreston BulMar МСС 8 -Счетоводни Политики, Пром ... Прилагане на Международните счетоводни стандарти за 2009 г ... ... ... актуално към 31.08.2010 стр. 2 от 6 Албена Попова - Kreston BulMar МСС 8 -Счетоводни Политики, Промени в Счетоводните Оценки и Грешки резюме (б) признаване на ефекта от промяната в счетоводната приблизителна оценка в текущия и ... Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг. Първоначално признаване на финансови активи и пасиви според МСС 39. МСС 39 определя критерии за първоначално признаване на финансови активи и финансови пасиви и начините за оценка на стойността, по която финансовите ... Заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката № ЗМФ - 1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне на Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б" от ... Най-новите изменения и допълнения на Международните счетоводни стандарти /МСС/ (ias) и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО (ifrs) 174 Нанотехнологии 137 Нови стандарти за отчетите на малките и средните предприятия от 2008 г. ... които прилагат Международните счетоводни стандарти. ... НАП и бизнеса се обединиха около идеи за изменения на Наредба ... Прилагането на международните счетоводни стандарти стартира на тъмно ... Така например за кредити "под наблюдение" и за "нередовните" изискването е провизията да бъде съответно не по-малко ... Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг.Измененията са във връзка с направените ... В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г.......