Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обществено осигуряване 2004

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,38
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Обществено осигуряване 2004 pdf

Описание:

...ДВ. бр. 112 от 23 декември 2003 г ... PDF София 1303, ул. "Опълченска" 76 Осигурителни вноски 2004 г. ... ., доп. ДВ. бр. 21 от 16 март 2003 г./ Съгласно чл. 40а от ЗЗО в сила от 21 декември 2004 г. българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не ... 2 след думите "държавнот ... ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ... ... ... 2 след думите "държавното обществено осигуряване" се добавя "както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. ... 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. Месечният осигурителен доход не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. на ... Подробна таблица с процентите на осигурителните вноски от служител и работодател, кодове за плащания към бюджета, ТЗПБ и друга данъчно-осигурителна информация за 2014. Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г. Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил. лв., както следва: КОДЕКС за задължително обществено осигуряване ДВ. бр. 110 от 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г. Предмет Чл. 1. Този кодекс урежда задължителното обществено осигуряване, което включва държавното обществено осигуряване при ... ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2008 Г. (обн.,ДВ,бр.113 от 28 декември 2007 г.)Чл.1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 786 772,6 хил. лв., както ... ?минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 31 декември 2004 г.; Книга-годишник за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2018 г. организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери. § 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. 1. във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на ... 12 ЗОВ върху база за осигуряване 100402 - 6.00 Месечна таблица за облагане с Данък общ доход - 2004 г. Месечен доход Данък до 120...