Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за корпоративното подоходно облагане. В сила от 1 януари 2005г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,74
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Закон за корпоративното подоходно облагане. В сила от 1 януари 2005г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...ито се отнасят до данъчни облекчения, ... Закон за корпоративното подоходно облагане ... ... на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ( ЗИД на ЗКПО ), който влиза в сила от 1 януари 2014 г. с едно изключение . допълнение на Закона за корпоративн ... Закон за корпоративното подоходно облагане ... . допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 68 от 2013 г.) се отменя. § 19. Този закон влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 17, който влиза ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни Промени в ЗДДФЛ, действащи от 1 януари 2020 г.: 1. Изменения и допълнения в закона, които са в сила от 01.01.2020 г. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които за първи път се прилагат при годишното облагане ... Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Обн., ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1 януари 2019 г. pdf / 2595.77 KB. Закон за пазарите на финансови инструменти. pdf / 1841.56 KB Законът за корпоративното подоходно облагане влезе в сила от 1 януари 1998 г. и отмени действащия досега Закон за данък върху печалбата. Внимателният прочит на новия нормативен акт поставя куп въпр... ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ОТ 1 ЯНУАРИ ... Закон за корпоративното подоходно облагане. Георги КОНЕВ данъчен експерт. В Държавен вестник бр. 105 от 2006 г. е публикуван новият Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2007 г. Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184) Уважаеми господине, 1. ПРОЦЕДУРА (1) С уведомление от 29 март 2007 г., заведено в Комисията на същия ден Промените в ппзддс за 2020 г. Облагане на доходи от продажба или замяна на движимото имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или ... Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 12. С параграфи 27, 28 и 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в „Държавен вестник", бр. 96 от 06.12.2019 г.) се ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2019 г. С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се изменят Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за местните данъци и такси, Законът за ДДС. Повечето от ... 1 ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (извадка) В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., ... Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане ... не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане." 2. В чл. 310 ал. 1 се изменя така ......