Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Несъстоятелност на лица - нетърговци

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,7
ISBN: 9789542807216
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Янка Тянкова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Янка Тянкова книги Несъстоятелност на лица - нетърговци epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Настоящото съчинение е посветено на въпросите на действащата правна уредба на производството по несъстоятелност за лицата - нетърговци и представлява опит да се направи цялостен анализ на трите особени хипотези в ТЗ (чл.609, чл. 610 и чл. 611 ТЗ), приложими за лица - нетърговци. Изследването включва изясняването на специфичните особености при откриване на производството по несъстоятелност за лицата - нетърговци, както и аргументи за разширяване на техния кръг.

...и лица. Искане за обявяване на юридическо лице (в определени случаи и физическо) в несъстоятелност, може да се отправи от определени лица посочени изрично в Търговския закон ... PDF проект! Отворен за редакции и коригиране! ЗАКОН за ... ... . Това са: ... „Същност на производството по несъстоятелност спрямо физически лица - нетърговци" е заглавието на разработката, с която Димитър е впечатлил членовете на журито. несъстоятелност на физически лица. Назначаване и освобождаване на управителя на имущество Чл. 13. (1) Компетентният съд назначава и освобождава управителя на имуществото с о ... Несъстоятелност на лица - нетърговци | Ozone.bg ... . несъстоятелност на физически лица. Назначаване и освобождаване на управителя на имущество Чл. 13. (1) Компетентният съд назначава и освобождава управителя на имуществото с определение. Управляващите предлагат 10 г. давност за дълговете на физическите лица Да се въведе 10-годишна давност за вземанията от физическите лица в Закона за задълженията и договорите. несъстоятелност, попадащи под режима на Регламент (ЕО) 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност и Регламент (ЕС) 2015/848 на Този тип производство по несъстоятелност е на разположение само за физически лица и само за две групи: от една страна, това специално производство може да се приложи за лица, които никога не ... Внасяне на законопроекта за Несъстоятелност на физическите лица в Парламента С изменението на разпоредбата на чл. 649, ал. 1 ТЗ, прието със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон - обн., ДВ бр. 20 от 28.02.2013 г., законодателят е въвел императивно изискване за ... Три варианта на процедура за личен фалит, според наличието на доходи и имущество на длъжника, предлага проект на Закон за несъстоятелност на физически лица (ЗНФЛ), разработен от омбудсмана Мая Манолова (пълния му ... несъстоятелност на физически лица. Назначаване и освобождаване на управителя на имущество Чл. 13. (1) Компетентният съд назначава и освобождава управителя на имуществото. Съгласно § 25, ал. 1 на ЗТРЮЛНЦ, с който се правят изменения и в ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища ... Несъстоятелност на физическите лица за страната ни все ощедълго ще остане нещо ново. Много граждани дори не са чували за това. ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ... Обявяване на несъстоятелност при липса на доходи и имущество. Предложението за Закон е публичен и всеки може да го прочете. Но до там....