Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,65
ISBN: 978-954-730-670-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мартин Белов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Мартин Белов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Коя система можеда бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката,партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти заучастие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно ирационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и вземане наполитически решения? Кои са политическите права според действащото българскоконституционно право и какви са условията и процедурата за упражняването им?Това са само малка част от въпросите, разгледани в това издание.Книгатапредлага отговори на ключови теоретични и практически въпроси в областта наконституционната демокрация. Тя съдържа казуси, които са свързани сполитическите права, които са подходящи за подготовка на студенти по право,международни отношения, европеистика и публична администрация, както и запрактикуващи юристи и активисти в сферата на гражданското общество. Всамостоятелно приложение са публикувани и материали, свързани с провеждане наизбори и референдуми в Швейцария – държавата с най-интензивна практика вобластта на пряката демокрация.МартинБелов е доктор по право и старши асистент по конституционно право в ЮФ на СУ„Св. Климент Охридски”. От 2005 до 2010 г. е преподавател по конституционноправо на ФРГ и европейско право в ZEDES „Germanicum”. В периода 2007 – 2009 г. егост-преподавател по сравнително конституционно право в Университета на гр.Кьолн (Германия). Понастоящем е проектен научен сътрудник към Макс-Планкинститут по европейска правна история (Франкфурт на Майн, Германия). Автор е накнигите „Пряка демокрация”, „Политическите партии и демократичната държава всъвременния немски конституционен модел”, „Сравнително конституционно право” (всъавторство с проф. Евгени Танчев) и „Constitutional Law of 2 EU Member States.Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement” (в съавторство с проф. Евгени Танчеви проф. К. Йонеску).

...мотивационен, защото е едновременно цел и средство за човешкото развитие ... Гражданското общество - проблеми и развитие, Анализ по ... ... . Конституционни основи на гражданското участие 1. Гражданското участие и принципът на върховенство на правото 2. Върховенството на правото и конституцията на правовата държава 3. 24. Министерски съвет - конституционни основи и обща характеристика ... За ... Гражданското участие в политическия процес ... . 24. Министерски съвет - конституционни основи и обща характеристика ... Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното ... Гражданското участие в политическия процес ... Политическото участие е определена дейност на гражданите за въздействие в/у политическия процес. В исторически аспект формите на участие са били различни в отделните полит. с-ми и режими. своето систематично място и роля в учебния процес при изграждането и развитието на ... Гражданското участие в политическия процес. Конституционно правни основи., С., 2010. Белов, М., Пряка ... Основи радног права : за ii и iii разред правне и биротехничке школе / Боривоје Шундерић. - 4., прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Лесковац : Напредак). - 235 стр ... (418) Литература (688) Основи на управление... (397) Изпитни ... ГО има за цел не просто да увеличи гражданското участие, ... политическия процес и в ... Основи на гражданското общество ТЕМА: Екология и гражданско общество /На българския пример/ Гражданското общество може да се представи като форма на организиран обществен живот, който е доброволен...