Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Договорът за организирано туристическо пътуване

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,29
ISBN: 9789547307377
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Захари Торманов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Договорът за организирано туристическо пътуване pdf

Описание:

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи” от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически услуги и не на последно място – за потребители на туристически пакети (туристи). Тя може да бъде използвана от студенти и преподаватели от икономически и юридически факултети, в които се изучава правната регламентация на туризма. Захари Торманов е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на УНСС, адвокат

... Увод 3 1. Обща характеристика на туристическата фирма и договорни отношения с фирмите контрагенти ... PDF ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ ... . 3 1.1. Обща характеристика на туристическа аг Документ от ... Купете онлайн „Договорът за организирано туристическо пътуване" от Захари Турманов. Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефона, туроператорът, а когато туристиче ... PDF НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ ... ... . Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефона, туроператорът, а когато туристическия пакет се продава чрез туристическия агент - и туристическия агент, предоставят на ... Договорът за организирано туристическо пътуване, който се сключва между туроператора и потребителя (туриста), е основна правна форма за Договор за организирано пътуване с туристическа агенция „Ситникол" стр. 1 от 4 "1А бл. 506 офис 2 тел./факс: 02/88 40 158 тел.: 02/423 60 06 GSM: 0888 966 008; 0888 974 906 www.sitnikol.com е-mail: [email protected] Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при ... ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Договор за организирано пътуване ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ на ТА „ОРИЕНТ 99" БГ ООД i. ЗАПИСВАНЕ Чл. 1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ... Договор за организирано пътуване при обща цена Правната уредба - Д-ва 90/314/Еuo. ... което сключва дог за туристическо пътуване или лице от чието име или в чиято ползва се сключва дог за ... « Чл. 82. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез ... Общите условия за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА са неотменна част от този договор. 12. Потребителят декларира от свое име и от името на записаните от него туристи в договора, че е ... Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по - долу в Договора в Приложение No 1. Този Договор се сключва на база информацията на Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение.Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Основател на българския туризъм е българският ... ДОГОВОР. ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ №_____ Днес _____ год. в гр. Варна между „Алфа-Карс" ЕООД,индет.№148057962, със седалище в гр.Варна, ж.к "Възраждане" бл.41,вх.3,ап.65,тел.0888/004371 ,наричан за краткост Туроператор, притежава...