Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Екология

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,3
ISBN: 9789545357145
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Байко Д. Байков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Екология Байко Д. Байков epub книги безплатно

Описание:

Книгата "Екология" обхваща теми, които представят историята исъстоянието на екологията; целите, методите и законите в екологията;живото вещество и жизнената среда; абиотичните фактори и въздействиетоим върху организмите; биотичните фактори; антропогенните фактори; животовещество и равнищата на организация в биосферата; популацията;биоценозата; биотопа и др.

...а своето отражение върху околната среда ... Публикации в раздел: Екология - Здрав живот ... . В това отношение ... Екология Списък документи ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ ... 5800 Плевен, пл. "Възраждане" №2 ... Екология - Община Шумен ... . 63 от ЗЕЕ ... 5800 Плевен, пл. "Възраждане" №2 Централа: 064 881 200 Факс: 064 844 230 E-mail: [email protected] Екология Екипът на „Мегапорт" ЕООД е убеден в необходимостта от активна инвестиционна политика с цел опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие върху природата. Дирекция „Екология и управление на отпадъците" Директор на дирекция „ЕУО" - Василка Иванова Чопкова- по заместване За контакти: ул. „Емил Де Лавеле" № 9 Тел.: 032 / 656 871 E-mail: [email protected] екология Информационна агенция, която предлага най-горещите новини от България и света - политика, спорт, култура, светски живот и шоубизнес. Сайт с богат архив от журналистически разследвания, уникални фотографии ... Екология. На територията на община Сухиндол няма производства, постоянно изхвърлящи органични вредни емисионни потоци в атмосферния въздух и в почвите. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕЛЕКТРОННАТА / АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА Всички заявления за ... Функции на заместник-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ": Ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на СО ... Централна сграда: 1000, гр. София, бул. 'Кн. М. Луиза' 22 телефон: 02/ 940 60 00 Втора сграда: гр. София, ул. Транспорт, чистота и екология Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности Образование, здравеопазван...