Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Как да управляваме човешките ресурси в предприятието + CD

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,66
ISBN: 9789546082022
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Димитър Шопов и др.
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Как да управляваме човешките ресурси в предприятието + CD във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представени са всички механизми и техники, присъщи на HR-дейностите:- основни въпроси на стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси;- планиране и проектиране на длъжностите в организацията;- анализ на потребностите от персонал, подбор и оценка на кандидатите за работа;- системи за обучение и развитие на персонала;- методи на оценяване и системи за мотивация на служителите, и пр.Съдържание на CD:Класификация на професиите и длъжностите в РБългария:- Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011;- Класификатор на длъжностите в администрацията;- Макет на длъжностна характеристика;- 210 примерни длъжностни характеристики;- Европейски формат на автобиография /CV/.Примерни вътрешни актове на предприятието:- Длъжностно /щатно/ разписание;- Колективен трудов договор;- Индивидуален трудов договор;- Правилник за вътрешния трудов ред;- Правила за организация на работната заплата;- График за ползване на платения годишен отпуск;- Договор за обслужване от служба за трудова медицина.Целева аудитория: мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и ръководители на държавни ведомства; експерти по трудови и социални отношения; преподаватели и студенти в икономическите ВУЗ.

...ШКИТЕ РЕСУРСИ 1. Същността на хората като ресурси Човешките ресурси са населението на всяка страна ... Каква е работата на специалистите по управление на ... ... . Те са основа и субект на производството и социалния прог Документ от ... 19. Управление на човешките ресурси в САТ-99 АД . След проведен стаж и запознаване с компанията са направени следните изводи по отношение на управлението на човешките ресурси. Как да управляваме човешките ресурси в предприятието Автори: проф. д-р ик. н. Димитър Шопов, проф. д ... Как Да Управляваме Човешките Ресурси В Предприятието + Cd ... ... . Как да управляваме човешките ресурси в предприятието Автори: проф. д-р ик. н. Димитър Шопов, проф. д-р Димитър Каменов, проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. Георги Евгениев и доц. д-р Йордан Близнаков човешките ресурси и да се представи апробация на методиката в конкретна транспортна организация в България, както и съответните изводи и препоръки. Регионалната конференция бе заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и ... Понеже искам да работя в сферата на Човешките ресурси искам да попитам къде според вас бих получила най-адекватно образование....