Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прекратяване на договора

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,35
ISBN: 9789547308282
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Захари Торманов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Прекратяване на договора pdf, който ще намерите тук

Описание:

Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора. Различните видове договори, при които законът предвижда възможност за едностранно прекратяване, са групирани според признаците, които обосновават тази възможност и водят до специфични особености при прекратяването им и последиците от това. По-обстойно са разгледани отметнината, развалянето на двустранните договори, задатъкът, прекратяването на договора при непреодолима сила и при стопанска непоносимост. Освен действащото законодателство е анализирана и съдебната практика по различните въпроси. Направени са множество предложения за подобряване на законодателството. Особено внимание е отделено на правните последици от прекратяването на договора в различните хипотези. В книгата е търсен баланс между теоретичното преосмисляне на разгледаните правни явления и практическото приложение на постигнатите резултати.

...умението за прекратяване на трудов договор е начин за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните ... Правен Свят - Прекратяване на договор за туристически ... ... . Свали от Advokatami.bg® Дори падежът на задължението на възложителя за плащане на извършените до момента на прекратяване на дог. стр. строителни работи да не е настъпил, с факта на прекратяването на договора ... От съдържанието на същата се установява, че е н ... Прекратяване или разваляне на договор? Продажба, наем ... ... . стр. строителни работи да не е настъпил, с факта на прекратяването на договора ... От съдържанието на същата се установява, че е налице упражняване на властническо правомощие на работодателя за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, т. 1 КТ, считано от 12.03.2003 г. 24 октомври, София - vivacom ще бъде първият от мобилните оператори в България, който ще намали размера на неустойката при предсрочно прекратяване на договора по желание на потребителя. Промяната, която е изцяло в полза на ... Прекратяване на договора със срок за изпитване: Съгласно чл. 71 от КТ, до изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. • В магазините на Теленор може да заплатите всички дължими суми (фактури, текущи разговори, неустойки по договор и лизингови вноски), ако към момента на прекратяване на договора има такива. прекратяване на договора за основната услуга за даден адрес, се прекратява предоставянето на допълнителната услуга/и за същия адрес, Прекратяване от страна на работодателя Основанията, на които работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие, са посочени в чл. 328 КТ. Няма да се спирам подробно на всяко от тях. В договора,който съм сключил с фирма ,за отдаване на помещение под наем има клауза ,че договора може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.Искам да прекратя договора,но не знам молба или уведомление да ... Предложението за прекратяване на договора по взаимно съгласие след отправянето му към ответната страна може да бъде оттеглено от страната, която го е отправила, преди или едновременно с ... С прекратяване на трудовия договор на титуляра на длъжността, работодателят има право да прекрати и трудовия договор на заместника(независимо, че сте в отпуск по майчинство). Ако трудовото ... При законосъобразно прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ на работника или служителя се дължат обезщетения, определени в Кодекса на труда. Последица и при двете хипотези на прекратяване на договора е възстановяване на заплатеното по него без да се дължат допълнителни плащания и обещет...