Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Счетоводство - 2014 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,22
ISBN: 2010008348
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Антон Свраков, Бойка Брезоева, Бойко Костов, Велин Филипов, Иван Златков, Николай Ризов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Тази книга е седмият по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит. Тя е предназначена да обслужва и подпомага професионалното ежедневие на счетоводителите и другите специалисти в тази област.Годишникът представя в пълнота материята на счетоводното отчитане. Той е съобразен с десетките отзиви, предложения и конкретни въпроси, отправени от читателите в специална анкета за съдържанието му, проведена през есента на 2013 г.Публикувани са актуализираните текстове на Закона за счетоводството, на Закона за независимия финансов одит, на Закона за публичните финанси и на Директива 2013/34/ЕС от 26.06.2013 година.В обстоен коментар на Закона за счетоводството са разгледани основни и по-сложни въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника.В съдържателен коментар на Закона за независимия финансов одит са представени важни въпроси по уредбата на отношенията, свързани с осъществяването на одита.За първи път е публикуван задълбочен, систематичен анализ на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.За първи път в книгатае включен и приложен коментар на Закона за публичните финанси, в който се регламентират основните параметри на бюджетното счетоводство.Традиционно силен акцент в годишника е коментарът на промените в Международните счетоводни стандарти, в сила през тази година. Очертана е и концепцията за развитието на тази проблематика в близко бъдеще.В раздела „Счетоводна практика” са дадени разрешенията и отговорите на редица конкретни въпроси, поставяни от читатели на изданията на ИК „Труд и право” и от участници в учебните семинари на НКЦ „Решение”.В справочния раздел вещо е подбрана полезна информация, необходима в ежедневната практика на всеки счетоводител, одитор и консултант.Цялостното изложение на книгата е съобразено с многообразието на различните видове предприятия и със спецификата в счетоводното им отчитане.Целева аудитория:Счетоводители и одитори, финансисти и консултанти, мениджъри и управители на търговски дружества, данъчни експерти и практикуващи юристи.

...плащане на базата на акции ... Отчетник, счетоводство - НКПД 41212004 - Сайт за ... ... ... 2 Закон за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., обн., ДВ, бр. 15 от 15 Февруари 2013 г. СЧЕТОВОДСТВО бр. 2/2014, година xviii 2 министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, СЧЕТОВОДСТВО бр. 8/2014, година xviii 3 въвеждане ... 【Счетоводство - 2014 г.】 Труд и право • Цена | Ciela.com ... . 8/2014, година xviii 3 въвеждане и прилагане на Счетоводната директива от 2013 г. и Одитната директива от 2014 г. например: Прехвърлих си фирма от Счетоводство към Счетоводство+ с данни за 2014 - 2016 г (без да е приключена 2014 г).В последствиие приключих директно 2015 през Счетоводство+ и виждам че не ми се равняват ... КиК Инфо - информационна платформа за данъци и счетоводство. Оnline приложения. Калкулатори за работна заплата, граждански договори, разходи на работодателя, стаж, майчинство. Данъчни новини. Вариант 3 от изпит по Счетоводство етап 1 - затворени въпроси, проведен на 12.05.2018 г. В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право", Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант разисква следния казус: Изплащаме доходи от наем на местно физическо лице в края на всеки ... 2014 г. Стара ... Обща теория по счетоводство на предприятието, занимаващо се с производство, услуги, търговия или строителство. 2 стр. ... Счетоводство,счетоводни услуги,данъци и осигуровки на юридически и физически лица.Новини,статии,въпроси и отговори ... за месец януари 2014 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2014 г. Състезание по финанси и счетоводство 2014. На 19.12.2014 г., в зала "Тържествена" на УНСС, г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образованието и науката, проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на ... „Счетоводство, данъци и право", бр. 1/ 2014 г.,Доц. д-р Бойка Брезова, д....