Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Устройство на територията 2019 - част І

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,12
ISBN: 9786192261122
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Подзаконови нормативни актове.Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е включена Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, която определя правилата и нормативите за устройство на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.Поместена е и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея - изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип.Наредби по прилагането на ЗУТ:правила и нормативи;устройствени планове.

...егистрационния талон на автомобила /част І/; ... Заповед за изработване на Подробен устройствен план за ... ... ... ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора собствениците или ... 25.9.2019 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията . Проектът на Закон за изменение и допълнение ... Устройство на територията - част І ... . Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията цели ... Чл. 2. Министерският съвет определя основните насоки и принципи на политиката по устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите по устройство на територията....