Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,29
ISBN: 9789542815426
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес – издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с реалността на доставките и данъчния кредит по ЗДДС.Направен е и критичен анализ на материалноправните и процесуални данъчни разпоредби и редица предложения de lege ferenda. Проблемите за доказване на осъществяването на данъчния фактически състав, като основание за определяне и събиране на данъчно задължение, също са намерили място в предлаганата от авторите книга. Формата и съдържанието на фактурите като основен първичен счетоводен документ, който дава възможност за доказване на реализирания данъчен фактически състав и е основание за прилагане на съответната отговорност, също намира критично място.Прави се критичен анализ на предвидената в ДОПК възможност за ревизии при „особени случаи“ по чл. 122 от ДОПК, на търсенето на солидарна данъчна отговорност по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ и пр.Разглежда се и отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите. Важно място е отделено на погасителната давност на данъчните задължения, срока за установяването им, както и за процедурата за отписването като погасени по давност, както и на административнонаказателната защита на публичните финанси.Всичко това придава важно теоретическо и практическо значение на предлагания труд – касае се както за гарантиране на фискалния суверенитет на държавата, така и за защита на законните права и интереси на данъчните субекти.

...визионните актове по ... Компетентността за издаване на ревизионни актове след и ... ... ... Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК Всички книги могат да бъдат поръчани чрез платформата, по телефона на номер 0878 634 344, както и чрез Поръчай "Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК" от Иван Стоянов; Николай Калистратов; Стоян Гешев на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Също так ... Обжалване на актове на НАП по административен ред - Ruskov ... ... .bg на ☎ 0700 10 399 Също така не са изпълнение и ... че с Постановление № С 160007-022-0017222 от 2.08.2016 г. е наложен запор по реда на ДОПК върху МПС - лек автомобил Опел, рег. № ЕВ 1836 АТ, собственост на жалбоподателя, но от ... Заповед за прекратяване на ревизионно производство подлежи на обжалване по реда за обжалване на ревизионни актове. 2. Органи, компетентни да възлагат и извършват ревизии Актовете на публичните изпълнители се обжалват по различен ред - по чл. 197 от ДОПК /за обезпечителните мерки/, респ. по чл. 266 и сл. от ДОПК /за останалите актове на публичните изпълнители/. Обжалване на Наказателно постановление. Преди да разгледаме в подробности основанията, сроковете и процедурата по обжалване на наказателно постановление („НП„), ще обясним разликата между акт за установяване на ... Историческо развитие на събирането на публични вземания. Съпоставка между производствата по ДОПК, ГПК и АПК. kонкуренция с производствата по несъстоятелност и ЗОЗ....