Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Преобразуващи искове и преобразуващи решения

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,28
ISBN: 9789547309074
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефан Брайков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Стефан Брайков книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата „Преобразуващи искове и преобразуващи решения“ от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков. Темата представлява важен кръстопът на материалното и процесуалното гражданско право, докосвайки се до преобразуващите субективни граждански права, европейската полемика относно обособяването на конститутивните искове, силата на пресъдено нещо на преобразуващото решение и същността на неговото преобразуващо действие. Според автора допустимостта на преобразуващия иск е свързана с една специфична абсолютна процесуална предпоставка - искът трябва да има за свой предмет преобразуващо материално право. За него няма съмнение, че решението по преобразуващ иск се ползва със сила на пресъдено нещо, състояща се от установяване на преобразуващото субективно право и от постановяване на материалноправната промяна - конститутивното действие. Последното го отличава от всички други съдебни решения. Изложението се занимава и със сложния анализ за границите на преобразуващото действие - макар стриктно да обвързва само страните, в редица случаи то рефлектира и върху материалноправната сфера на трети лица, които неизбежно се съобразяват с настъпилата промяна. 40 години след първото издание книгата не е загубила качествата си, тъй като темата принадлежи към класиката на гражданския процес, макар да е писана при действието на ГПК-1952. Актуалността й не е накърнена от ГПК-2007, който за щастие не засегна координатната система на българското гражданско процесуално право. Тя е една интересна спирка в развитието на българския граждански процес, където любознателният читател може смислено да си почине и да събере сили за следващия път нагоре. 

...я. Особености при другарството, при обективното съединяване на искове и подаването на частична жалба ... Гражданско и вещно право книги • Цени | Ciela.com ... . Книгата "Преобразуващи искове и преобразуващи решения" от далечната 1974 г. е публикация на кандидатската дисертация на Стефан Брайков. В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще срещнете голямо разнообразие от книги по гражданско ... Конститутивните съдебни решения и техният вещен ефект ... ... . В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще срещнете голямо разнообразие от книги по гражданско и вещно право - закони, кодекси, сборници, учебници и учебни помагала. На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... От СТУДЕНТИТЕ се очаква да ЗНАЯТ и/или да МОГАТ: 1.Да са усвоили и придобили фундаментални познания и умения по изучаваните до момента други учебни дисциплини, и по-специално материалното Гражданско право - главно ... 4. ГФО и доклади за дейността на абсолютно всички преобразуващи се и съответно приемащи дружества за последните изминали 3 финансови години 5. счетоводен баланс Трансформаторно гардеробно легло от Ikea - чудесна опция за пестене на пространство в малък апартамент. Сгъваемите вградени мебели ще скрият леглото, когато е необходимо. Как да изберем трансформатор за спалнята? Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2011) Книга втора, С.: Фенея, 2011. Преобразуващи искове и преобразуващи решения. С., Сиби, 2014. ... Система за изпъл не ние на съдебни решения по адми-нист ра тив ни дела в България. // Административно правосъ-дие, 2003, № 5. Севдалин Пенчев - Сборник от тълк. решения на ВКС върху ТЗ Книжарница Бизнес, Икономика, Право Юридическа литература Решения и определения на Конституционния съд на Република България 1993 Почти отлично състояние....