Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Екологични биотехнологии и енергия от биомаса

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,39
ISBN: 9789545359583
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ботьо Захаринов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Ботьо Захаринов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Монографията представлява научен анализ на подходите на съвременната биоенергетика за производство на екологично чисто гориво от растителна биомаса и оползотворяването на хранителни и битови отпадъци като суровина. В нея се представят и обобщават резултатите от научните изследвания на автора в оптимизирането на анаеробните биотехнологии чрез прилагането на комбинирани субстрати от енергийни култури и отпадъчна биомаса от земеделието, животновъдството и утайки от градски пречиствателни станции за битово-фекални води. За да е полезна като учебно помагало за студентите от НБУ и други университети в страната, както и за широк кръг специалисти от практиката, в книгата като основа на разработките са включени и анализи на някои основни принципи и подходи при производството на биогаз и прилагането на биологичния шлам като подобрител на почвената структура.

...а енергия. Защо производството на енергия от биомаса се насърчава в европейските държави, а в България не? вторник, 16 юни 2020 / 13:26 / Бизнес Според стратегията използването им трябва да се прекрати напълно до 2038 г ... Енергия и екология или как да опазим нашата природа ... ... . През 2019 година 8.5% от енергията е произведена от биомаса. Производството на енергия от биомаса има едновременно икономически и екологични ползи за домакинствата и населените места, в които те живеят. Екологични ползи от зеле ... Представяне на „Екологични биотехнологии и енергия от ... ... .5% от енергията е произведена от биомаса. Производството на енергия от биомаса има едновременно икономически и екологични ползи за домакинствата и населените места, в които те живеят. Екологични ползи от зелената енергия. Без емисии на въглероден диоксид (co 2), живак, азотни оксиди, серен диоксид (so 2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни ... През 2019 година 8.5% от енергията е произведена от биомаса. Освен това е създаден Германски научен център за изследване на биомасата със седалище в Лайпциг. Купете Екологични биотехнологии и енергия от биомаса, Нов български университет, Автор: Ботьо Захаринов, Цена: 24,00 лв. - Ниска Цена, Безплатна и Бърза Доставка разлика от радиаторното и подово отопление, подовите конвектори функционират с всякакъв вид енергоизточници - електрическа и соларна енергия, газ, термопомпи и биомаса. От 2 месеца официално във Великобритания не се произвежда енергия от въглища. По-рано с 10 години въглищата заемаха 40% дял...