Най-добрата безплатна онлайн библиотека

От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на XVIII до Първата световна война

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,44
ISBN: 9789543262380
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Костов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на XVIII до Първата световна война pdf, който ще намерите тук

Описание:

Настоящата книга е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на XVIII в. до Първата световна война. През този период, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява нов феномен – професионализацията или формирането и развитието на модерните професии. Сред тях особено място заема инженерството, което се превръща в един от главните символи на новата епоха. Изследването представя процеса на професионализация на инженерството на Балканите, като показва в сравнителен план общото и специфичното както между отделните държави от полуострова, така и между региона и останалата част на Европа. Проследява се развитието на трите основни елемента от разглеждания процес на развитие на инженерството – обучението, практиката и професионалното организиране. Показани са промените в подготовката на инженерите, като се започне с традиционната (в практиката) и се стигне до тази в специализирани учебни заведения. Вторият елемент – инженерната практика – е основен в изследването. В него са съчетани както промените в традиционните области, като например строителството, така и появата на нови, в резултат от създаването на модерна индустрия, основана на технологичните нововъведения през разглеждания период. В изложението се разглежда главно развитието на инженерството във вторичния и третичния сектор на балканските икономики – в индустрията, строителството, транспорта, съобщенията и др. Проследява се и еволюцията на професионалното организиране на инженерите, с което завършва формирането на модерната професия. Особено внимание е отделено на вътрешните и външните фактори, оказващи влияние върху този процес на Балканите. Във въвеждащата част се прави кратък исторически и теоретичен преглед на процеса на формиране и развитие на модерната инженерна професия главно по примера на развитите в икономическо отношение държави от Стария континент. Трите глави от „същинското“ изложение са отделени хронологически от два важни „репера“. Първата обща за Балканите разделителна линия е през втората половина на 20-те години на XIX век, когато в Османската империя са предприети сериозни реформи, появява се новата гръцка държава, а Сърбия, Влашко и Молдова получават доста широка автономия. След около половин век се очертава втората обща за Балканите хронологическа „граница“ в резултат от Руско-турската война от 1877–1878 г. и последвалия я Берлински конгрес. Именно след тези събития настъпват не само важни териториални и политически промени на полуострова, но и се слага началото на едно по-ускорено социално-икономическо развитие и модернизация по западен модел на страните от региона.

...към професия. Инженерството на Балканите от началото на xviii век до Пър ... PDF З А П О В Е Д РД -01-259/04.05.2017 г. ... ... November 2015 От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХvІІІ век до Първата световна война. София, Парадигма, 2015, 412 с. Костов, Ал. Транспорт и комуникации на Балканите (1800-1914). Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното ... 【История и политика】Книги ≫ Онлайн • Цени | Ciela.com ... ... . Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на ред. е Таня Петкова Турлакова-Димитрова. Изд. на Фонд. "Фридрих Еберт", Фонд. Солидарно о-во. isbn 978-619-160-236- Request PDF | On Jan 1, 2015, Gergana Mircheva published От нравствената уродливост до ексцентричността: употреби ... Alexandre Kostov: От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война (From Craft to Profession. Engineering in the Balkans from the Beginning of the 18th Century to World War I) Sofia, Paradigma, 2015, 412 p. и образование на Балканите ... деца на възраст от 6 до 15 години. То включва основно (Dimotiko) ... ориентирана към осигуряването на индивидуални услуги за отделните целеви групи. Alexandre Kostov, От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война (From Craft to Profession. Engineering in the Balkans from the Beginning of the 18th Century to World War I) Sofia, Paradigma, 2015, 412 p. На основание чл. 6, ал. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 2002 Отгоре смятам да покрия с интернитови плоскости от които имам в изоблилие Проблемът е ,че не се сещам как да направя самата конструкция на навеса и как да захвана гредите стабилно към ... 19 от 06.03.2012 г., в сила от 06.03.2012 г., издадена от Министъра на образованието, младежта и науката.) Държавните изпити по теория и по практика на професията и специалността се С напредването на технологиите много от ръчния труд се заменя с машини, а умствения труд - с мощни компютри. Така постепенно много от популярните професии на миналото изчезват завинаги. От занаят към професия. Инженерството на Балканите. От началото на xviii век до Първата световна война: Парадигма: София: 2015: Костов, Ивайло: Световни религии - История и анализ на религиозните ... Както ще стане ясно от цялото изложение, долната граница, при това пак условно, би могла да бъде отнесена към началото на xviii в., време, когато се проявява отчетливо цялата съвкупност от ... Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост i 120, при спазване на изискванията на БДС en 13501-2 „Класификация на ... Кандидат-студентът/ката е длъжен/на да се яви на един, но има право да се яви и на повече от един избираеми изпити. При образуване на състезателния му бал се зачита най-високата оценка. 3....