Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Т. 2. Вещно право (Състав. Явор Михайлов)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1998
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,68
ISBN: 954-638-045-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Т. 2. Вещно право (Състав. Явор Михайлов) pdf

Описание:

Препоръчваме още:Рива

...ето студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му ... 1. Същност, предмет, метод и система на търговското право ... ... ... В процеса на обучението студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на правото в съвременния живот, овладяват основите на правото като наука и практическата му ... Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владение и давност // Търговско и облигационно право, 2013, №2. Влахов, Кр. Придобивна давност и СИО. // Собственост и право, 2002, №12. Въле ... ABВ_bulletin - uni-ruse.bg ... ... Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владение и давност // Търговско и облигационно право, 2013, №2. Влахов, Кр. Придобивна давност и СИО. // Собственост и право, 2002, №12. Вълев, Г. Търговското право може да се определи като правен отрасъл, чийто норми уреждат отношенията, които се пораждат в търговията. Определение за търговско право Система от правни норми, които уреждат правното положение на ... Михайлов-изпълнителен директор чрез пълномощника ю.к.В.Д.Н. е предявила при условията на обективно съединяване искове против Н. П. Х. с ЕГН:***** ***, с които иска да се признае за установено,че ... Международните престъпления биват най-често продължение, т.е през по-малък или голям период от време се осъществява непрекъснато един и същ състав на престъпление. То може да бъде ... Р Е Ш Е Н И Е № 708 Град Пловдив, 15 май 2010 година . В ИМЕТО НА НАРОДА. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отд., ХvІІІ състав, в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и десета година в състав: Р Е Ш Е Н И Е № 60. гр. Русе, 17.01.2017 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А. Русенски районен съд, Хi - ти граждански състав в публично заседание на единадесети януари, две хиляди и седемнадесета година в състав: ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - vІІ състав на 11.01.20 1 2 година . в публично заседание в следния състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР К. Секретар: С.С. 2. Гражданско дело No 325/2018. Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК. Г.А.Г. (Оценка на фактическия състав, очертаване на кръга от приложими норми, запознаване с тълкувателните способи, формулиране на правни изводи). ... Вещно право. Облигационно право. ХVI + 564 стр., т.2 ......