Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба №5 - правила и норми по териториалното и селищно устройство

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1999
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,54
ISBN: 954-879-569-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Наредба №5 - правила и норми по териториалното и селищно устройство pdf

Описание:

...1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство към МС и на ... PDF НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на ... ... ... Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство - ДВ, бр. 48 от 26 май 1995 г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО Издадена от Министерств ... Моля за строителни правила и норми по чл 52 , ал 2 ЗПИНМ ... . ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО Издадена от Министерството на териториалното развитие и строителството, обн., ДВ, бр. 48 от 26 май 1995 г., изм., бр. 30 от 1996 г., бр. 7 от 1998г. Наредба № 9 от 1 декември 1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (отм. ДВ бр. 53/2005) § 5, т. 63 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се спазват изискванията на тази наредба, както и специалните изисквания, определени с инструкция на министъра Разгънатата застроена (бруто) площ на жилищните сгради се определя в съответствие с Наредба №5 на Министерство на териториалното развитие и строителството от 1995 г. за правила и норми по ... момента на построяването на сградата - ЗТСУ /отм./, ППЗТСУ /отм./ и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство от 1977 год. /отм./. Балконът да бъде оформен с конзолна част 0.60 м., съгласно чл.75, ал.4 от Наредба №5 от 17.05.1995 г. за правила и норми по териториално и селищно устройство и указания на инженер - конструктор. 10. на по-малко от 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала и първокласен път и на по-малко от 300 м от оста на пътища на републиканската пътна мрежа от ii, iii и iv клас, както и на ... Наредба № 5 на МФ и БНБ ... включва услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително и такива от други държави членки; Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство. Схематични приложения. Коментар - нови принципи при застрояването на населените места, издателство „Паралакс", 1995 г ... и необходимите обем и съдържание на проекта. Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Устройствените планове се възлагат за изработване от органите и лицата по чл. 124 и 124а ЗУТ. Чл. 5....