Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за кооперациите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,12
ISBN: 954-730-161-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закон за кооперациите epub книги безплатно

Описание:

Изданието представя общата нормативна уредба на кооперациите, кооперативните предприятия и кооперативните съюзи. Поместени са и нормативните актове, с които се регламентират отношенията по повод възстановяването на правото на собственост върху одържавено или иззето имущество на кооперации и кооперативни съюзи. Под линия са посочени предишните редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания между норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

...ИИТЕ Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г ... ЗАКОН ЗА ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ - econ.bg ... ., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. § 27. (1) Права на възстановена кооперация по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба и на § 1 на отменения Закон за кооперациите (обн., ДВ, бр. 63 от Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ... КЪМ ЗАКОН ... Закон за кооперациите - Актуален ... . (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ... КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ... ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Определение Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с ... 1. Закон за кооперациите. 2. Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и коопе...