Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Управление и контрол на организация с нестопанска цел

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1999
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,83
ISBN: 954-8555-86-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Беатриче Маврова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Беатриче Маврова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ите се отличават от търговските дружества по това, че са създадени с нестопанска цел-тоест нямат за пряка и ... Покана за представяне на проектни предложения ... ... Удобна и лесна за реализиране форма на моята организация би била Юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този закон дава възможност за създаване ... Ресурсите на Google за управление на организации с нестопанска це ... Приходи на юридическите лица с нестопанска цел ... . Този закон дава възможност за създаване ... Ресурсите на Google за управление на организации с нестопанска цел ви помагат да се свържете с важните за вас ... За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ленията на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел са 51. Тези резул- тати показват динамично нарастване (с 27% в сравнение с Декември 2003г. Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разпределението на печалбата на собственици или акционери съществено разграничават ... Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С AdvokatamI можеш бързо, лесно и най-вече - сигурно - да поставиш правни основи на организацията си. Инспектор За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на ... От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ... СУК Система за управление и контрол ... за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. ... (НПО): доброволна организация с нестопанска цел, Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който се създава на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ОДИТ И КОНТРОЛ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ - СОФИЯ" (АОКИСС) Днес, 25.11.2016 г. в гр. София, бул. Брошура за организации с нестопанска цел. Рекламирайте своята организация с нестопанска цел или предприятие с тази визуално привлекателна тройна брошура. Органите, които осъществяват контрол, могат да бъдат класи-фицирани в две групи: а) органи, чиято дейност не се изчерпва само с упражняване на контролна функция - това са органи, които имат ... Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства. Този шаблон за бюджет може да се използва от организации с нестопанска цел или малкия бизнес за проследяване на приходите и разходите, включително ... Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-15-848/21.11.2016 г., Ви уведомявам следното: Повечето от организациите с нестопанска цел по света имат под 10 служители. Според проучване на Microsoft 60% от тях отбелязват, че не разполагат с политика за управление на рисковете, свързана с информационната сигурност ......