Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за мерките срещу изпирането на пари

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,5
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за мерките срещу изпирането на пари pdf, който ще намерите тук

Описание:

... и финансиране на тероризма, във връзка с чл ... (untitled) [www.bnb.bg] ... . 7а, ал ... Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приет през март м.г., въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване ... - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) ра ... - Мерки срещу изпирането на пари ... . за предотвратяване ... - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и мерки, включващи процедури за оценка на ... В края на март бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който официално въвежда в българското право изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г ... ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17, 34 и 37 от 2019 г.) Законът за мерките срещу изпирането на пари изброява кои са длъжни да заявят действителните си собственици: „Учредените на територията на Република България юридически лица и други ... Увод. Законът за мерките срещу изпирането на пари 1 (ЗМИП) създаде режим, който цели недопускане на средства, придобити от престъпна дейност в икономиката на страната. Възможностите за това са различни - закупуване на ... Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на терор...