Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Международноправни отношения в търговското корабоплаване

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,85
ISBN: 954-702-074-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ангел Шишков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Международноправни отношения в търговското корабоплаване Ангел Шишков epub книги безплатно

Описание:

... годините. В цените на книгите доставката не е включена ... Омбудсман на Република България - Искане от омбудсмана на ... ... . Трето издание - към 1 декември 2005 г. Представена е законовата уредба на отношенията, които възникват във връзка с търговското корабоплаване и контрола върху него, изискванията за българската принадлежност на ... Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) ... Международно-правни отношения в търговското корабоплаване ... ... ... Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) Този кодекс урежда обществените отношения в Република България, които възникват във връзка с търговското корабоплаване и контрола върху него, изискванията за ... Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване, с които в българското законодателство се въвеждат част от изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение ... Гимназията по морско корабоплаване в Бургас може да бъде закрита. Професионалната гимназия по морско корабоплаване "Св. Никола" в Бургас може да бъде закрита заради липсата на ученици корабоплаване се налага да бъдат уредени различно от общото трудово законодателство." § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: Това разбиране е в съответствие с Решение № 11 от 2002 г. по к.д. № 18/2002 г., съгласно което „ Конституцията предвижда както в чл. 48, ал. 5, така и в чл. 52, ал. 1, че условията и редът за здравното ... О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 561 София, 02.10.2009 година Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и девета година в състав ... разпоредби, включени в Кодекса на търговското корабоплаване. Тема 12. Контролът на замърсяването на морската среда Органи, упражняващи контрола. Права и задължения. В сила от 01.01.1971 г. Обн. ДВ. бр.55 от 14 Юли 1970г., обн. ДВ. бр.56 от 17 Юли 1970г., попр. ДВ. бр.58 от 24 Юли ... Ние поддържаме най-висока лична и професионална почтеност при взимане на решенията вътре в нашата фирма, както и при всички наши действия извън нея, с нашите клиенти и в нашата професионална общност. Пресцентър МС Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване, с които в българското законодателство се въвеждат част от изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското ... Омбудсманът напомня, че в изпълнение на това конституционно изискване, законодателят е уредил трудовите отношения между работника или служителя и работодателя в Кодекса на труда ... национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", национален регистър на издаваните книги в България...