Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Данъчни закони 2008

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,83
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

13. издание към 17 април 2008 г.В сборника са включени нормативните актове, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица и облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение, съдържащо сравнителни таблици за данъчните ставки по ЗКПО, годишни амортизационни норми, годишните и месечните скали за облагане доходите на физическите лица, за данъка върху наследството и за други местни данъци. Поместени са и извлечение от Акта за присъединяване на Република България към ЕС, карта на националната регионална държавна помощ за България, данни за публикацията на актове на правото на ЕС, цитирани в сборника, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които е страна Република България, и справочник на актовете за изменение.

...иденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на ... Данъчни закони 2011 г.: ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ... ... Кои са най-важните промени в основните данъчни закони, влезли в сила от 1-ви януари 2019 г.? Данъчно облагане 2008 - коментар. Издателство: Икономика прес В наличност: Да Цена: 22.75 лв. Спествявате: 2.25 лв » виж повече; Новите данъчни закони 2008. В ... Публикувани са промените в данъчното законодателство за ... ... . Издателство: Икономика прес В наличност: Да Цена: 22.75 лв. Спествявате: 2.25 лв » виж повече; Новите данъчни закони 2008. В сила от 1 януари 2008 г. (1) В член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО се предвижда, че държавата-членка по възстановяване може да поиска от заявителя да представи в електронен вид допълнителна кодирана информация към ... Закони, кодекси и наредби ... данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, които следва да ... Разпоредбите на чл. 37 (в редакцията до 31.12.2013 г.) определят, че непризнатите за данъчни цели разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни ... Министерството на финансите е пуснало на сайта си проект за промени в Закона за корпоративното облагане. С преходните и заключителните разпоредби на проекта се предлагат промени в на практика всички Новият облекчен начин за подаване на данъчни декларации е възможен благодарение на направените промени в данъчните закони. Данъчни закони 2011 г.: ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО account-bg.info, вторник 30 ноември 2010 - 06:06:48 ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - в сила от 01.01.2011 г. В сила от 01.01.2002 г. Аналогично е предложението и за физически лица - задължените да подават данъчна декларация ще трябва да направят това само по електронен път за доходите, които са получили през 2017 г. Данъци 2008 В този сборник са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица и облагането на сделките и услугите с данък ... отсрочените данъчни активи и пасиви. Предприятията прилагат изискванията на МСС 12 въз основа на приложимите данъчни закони. 2. СЕМИНАР "Новите моменти в променените данъчни закони, в сила от 01.01.2008 г. Дата: 17.03.2008: Място: СОФИЯ, ХОТЕЛ "ХЕМУС" Организатор "СИВИЛ КОНСУЛТ РЕК" ООД: Програма: 2 ДНИ - 17 И 18 МАРТ 2008 Г. 1 КАФЕ-ПАУЗА ... 20 октомври 2008 07:38 Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предлагани от правителството промени в четири данъчни закона. Правителството прие проектите на данъчните закони за 2006 - Министерският съвет прие на заседанието си в четвъртък проектите на данъчните закони за догодина. В проектите са залегнали промени в... Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година. Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обач......