Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закони за собствеността

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,13
ISBN: 9786192260538
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Закони за собствеността epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...БСТВЕНОСТТА (ОБН. - ДВ, БР ... Граждански закони - сборник с нормативни актове ... . 33 ОТ 1996 Г., В СИЛА ОТ 01.06.1996 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г. ) § 27. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) § 28. Законът влиза в сила от 1 юни 1996 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от Закон за собствено ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 12 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи : Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Когато се установи, че заявлението за възстановяване на собствеността се отнася за земя, която е била одържавена и подлежи на реституция по други закони, заявлението се изпраща на ... ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (Обн. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2017 г. Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделск...