Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за чужденците в Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,28
ISBN: 39694
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закон за чужденците в Република България epub книги безплатно

Описание:

...Раздел i. Общи положения Чл ... ИА ГИТ ще следи за спазване на законодателството при ... ... . 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от ... Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и ... 4. чужденците, получили р ... ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... ... 4. чужденците, получили разрешение за пребиваване на територията на Република България съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за чужденците в Република България преди критичния момент, както и ... ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.153 ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от ХlІІi Народно събрание на 2 декември 2016 г. Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ. бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 1 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Предложените промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) са свързани с ... Това записа парламентът с гласуваните промени в Закона за чужденците в Република ... за пребиваване в България, за което незабавно им ... закон за чужденцит...