Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Освобождаващи клаузи в договорите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,2
ISBN: 9789547304215
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Митев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Освобождаващи клаузи в договорите pdf, който ще намерите тук

Описание:

Страните могат да определят свободно съдържанието на договора, който сключват. По отношение на определени страни на договорното съдържание обаче може да се види ясно изразена тенденция към ограничаване на тази свобода. Това е случаят със съглашенията за ограничаване или изключване на отговорността, или както обичайно ги наричат, освобождаващите клаузи. Тази тенденция е характерна за всички съвременни правни системи. Законодателството ни дава изобилие от примери за такива клаузи. Всъщност всички разпоредби, които то специално отделя на клаузите за освобождаване от отговорност, посочват случаите, когато те са недействителни. Кои уговорки са съглашения за освобождаване отговорност, какви са правните им последици, каква е причината за ограничаване на свободата на договаряне при тях? На тези въпроси ще намерите отговор в тази книга, чийто автор е преподавател по облигационно право в ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

... в договорите си, защото така стават непродаваеми ... Хиляди са измамените от уловки в договорите за бързи кредити ... . Особено с ония смешни клаузи в барцилона с по 500 милиона цена на разни юноши. нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица В много случаи обаче тези клаузи в договорите за потребителски кредит не са прецизно формулирани. В тях са посочени абстрактни и субективни крите ... Футболистите с най-високи освобождаващи клаузи - Webcafe.bg ... . В тях са посочени абстрактни и субективни критерии, които подчиняват възможността за ... Със ЗПК, в сила от 12.05.2010 г., бе изпълнено задължението на Република България за транспониране на разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за ... Едно от причините е, че фирмите за бързи кредити залагат незаконни клаузи в договорите с клиентите си. Мая Манолова - омбудсман: Законът се оказва врата в полето. В решения по дела С-618/10, С-243/08, С-472/11, С-397/11 е прието, че националният съд е длъжен да разгледа въпроса за неравноправните клаузи, когато са налице необходимите за това правни и фактически ... Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила ... Едно от причините е, че фирмите за бързи кредити залагат незаконни клаузи в договорите с клиентите си. Мая Манолова - омбудсман: Законът се оказва врата в полето. В подкрепа на настоящия иск, който се основава, от една страна, на арбитражните клаузи, съдържащи се в договорите, които са предмет на спора, и от друга страна, на белгийското законодателство ... Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори. Те ограничават правата на потребителите при ползване на услуги ... Ключови думи: Облигационно право; Освобождаваща клауза. Виж още за: автора В българското право не е налице материална правна норма с диспозитивен характер, която да урежда права и задължения относно валутата на престациите по договорите за кредит или да регламентира извършване на ... В преобладаващата част от гореизброените случаи са налице неравноправни клаузи в договорите, които не са уговорени индивидуално с всеки потребител, а са изготвени предварително от ... Трудовият договор е уреден в Кодекса на труда (КТ).В него е описано и неговото задължително съдържание, като съгласно чл. 66, ал. 2 КТ в трудовия договор могат да бъдат предвидени и други уговорки, стига тази част от ... Има ли неравноправни клаузи в договора ни за кредит Вижте примери за такива, на които ни обръщат внимание от Асоциацията за защита на потребителите...