Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,1
ISBN: 978-954-730-461-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика pdf, който ще намерите тук

Описание:

Сборникът съдържа действащите консолидирани текстове на Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз, съставени въз основа на официалните текстове на български език на Учредителните договори, на договорите, с които те са изменяни и допълвани, на договорите за присъединяване и на протоколите за поправка. Към договорите са направени над 500 анотиращи бележки, които съдържат вътрешни препращания, препращания към общностни регламенти, директиви и решения и към практика на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд. В сборника са включени и подбрани части от 251 акта (решения, определения, разпореждания и становища) на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд, обособени тематично в 14 раздела и 291 единици. Представената съдебна практика обхваща решения, свързани с източниците и принципите на прилагане на общностното право, производствата пред Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд, извъндоговорната отговорност на държавите-членки, конкурентното право и свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали. В края на изданието е поместено информационно приложение с хронология на договорите за присъединяване, списък на актовете на вторичното право, към които има препращания в бележки под линия, и предметен и азбучен указател на представената съдебна практика. Сборникът съдържа действащите текстове на Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз. В тази им редакция разпоредбите ще останат в сила поне до 1 януари 2009 г., когато се предвижда да влезе в сила все още неподписаният Договор за изменение на ДЕО и на ДЕС. Текстът на новия договор за изменение беше одобрен от Европейския съвет в Лисабон на 18 и 19 октомври 2007 г. и се очаква да бъде подписан през декември 2007 г. Планираните изменения не са от естество да засегнат относимостта и приложимостта на поместената в сборника съдебна практика.

...ав Костов, Издателство „Сиби", 2007 г ... Съдебна практика: Граждански договор в строителството ... ... .-„Институционно право на ЕС" - Жан-Пол Жаке, Университетско издателство Разрешението за работа може да се издаде за срок от 4 години. Ако срокът на трудовия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се ... Договор за ЕО, Договор за ЕС. Съд ... LegalTheory Форум - Виж темата - Препоръчителна литература ... ... ... Договор за ЕО, Договор за ЕС. Съдебна практика. Сиби, 2003. 6. 55 най-важни решения на Съда на Европейските общности с коментари. Съставител Ат. Семов. Институт по Европейско право. Договори за ЕС • Съдебна практика. 3. издание с измененията след Договора за присъединяване на Хърватия isbn 978-954-730-848-. страници: 896. година на издаване: 2013. Издателство „Сиби" Определени са с него допълнителни задължения за осигурителни вноски по КСО, за здравни вноски по ЗЗО, вноски по Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, като ... Промените за пореден път не засягат съществено прословутия чл. 417, ал. 2 ГПК, който дава възможност да се иска заповед за изпълнение само въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват ... 1. Съдебната практика на Обединеното кралство. Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна практика от ... С Решението си от 19.12.2019 г. Съдът на ЕС дава отговор на преюдициални запитвания на основание чл. 267 ДФЕС по 4 съединени дела С-355/18, С-356/18, С-357/18 и С-479/18, отправени от Областния съд - Залцбург, Австрия и от Районния съд по ... Институционално право на ЕС. 4. Съдебна система и процесуално право на ЕС. ... подготовка за членство на България и Договор за присъединяване. 8. Свобода на движение на стоки (съдебна практика ... Виж откритите Начало за търсене "договори за ес" в . Договор за ЕС (ДЕС) ... и в двата Договора и новото наименование на предишния Договор за ЕО (Договор за функционирането на ЕС) създават впечатлението, че Договорът за ЕС е някакъв вид ... 2.5.1 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДОГОВОР ЗА СП...