Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Българският комунизъм - социокултурни черти и властова траектория

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,54
ISBN: 9789542802365
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Знеполски
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Българският комунизъм - социокултурни черти и властова траектория Ивайло Знеполски epub книги безплатно

Описание:

ПРЕДГОВОР: ЗА ХАРАКТЕРА И ЦЕЛИТЕ НА КНИГАТА ПЪРВА ЧАСТ: УСТАНОВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. «НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ» И ТОТАЛИТАРНО ГОСПОДСТВО I. Властова траектория на комунистическия режим в България II. Началото: преврат, народно въстание, окупация или революция? * Комунистическата съпротива – днешната война на цифри и техните интерпретации* Реторики на героизиране и стратегии на виктимизиране * Контекстите на българското и югославското съпротивителни движения* Девети септември – един предизвестен разпад* За смисъла на понятията III. Курс към мобилизиране на масите * Партията от нов тип – основно оръжие на комунистическата хегемония * Курс към масовизиране на комунистическата партия и национализиране на масите* Социален деконструктивизъм и дълбока криза на идентичността * Съблазняване и ентусиазиране на масите * Политическа употреба на егалитарните нагласи * Неизбежният данък на идеализма * Социалният миметизъм – оръжие за оцеляване * Интелектуалците и комунистическата власт * Двата антифашизма и днешните опити за пресемантизиране на «деня на победата» IV. Революционно насилие и тоталитарен произвол * Дивото правосъдие и неговите мишени * Културни предпоставки на насилието * Колко са действителните жертви * Народният съд – продължение на дивото правосъдие с други средства* Народният съд и Нюрнбергският процес * Фашист – една генерализираща метафора * Експроприацията – символна форма на класов геноцид V. Димитров и Сталин. Тоталитарната личност и «народната демокрация» * Дневникът на Георги Димитров * Георги Димитров – творение на Сталин * Две родини, два дълга * За природата на народната демокрация * Последният урок на Сталин * Семантичната двойственост на понятието народ VI. Аграризъм, комунизъм, аграркомунизъм* БЗНС и БРП(к). Из история на отношенията – прилики, отлики, съперничество* Александър Стамболийски и идеологията на аграризма* Борба за селските маси. Опити за реанимиране на аграризма в границите на Отечествения фронт* Разединение и разгром на земеделското движение* Новата роля на сдружените земеделци в комунистическата стратегия* Аграркомунизмът – български вариант на комунизмаVII. Съветизацията на България – основен ресурс на комунистическата власт * Обективни и субективни предпоставки за бързата съветизация на страната VIII. Изплитане на тоталитарната мрежа * Разрушаване на социалната структура и алиениране на обществото* Народна демокрация и тоталитаризъм * Малките страни и тоталитаризмът * Имитативността на режима като фактор за смекчаването муВТОРА ЧАСТ: РЕАЛНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КРАЯТ НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО МЕЧТАЕНЕІХ. Форсирана индустриализация и социално инженерство * Насилствено акумулиране на финансови ресурси * Един важен ресурс – национализирането на масите * Човешката цена на комунистическия растеж * Процесите на миграция и акултурация в призмата на изкуството* Комунизмът – хитрост на историята? * «Ние построихме две Българии»: зад кулисите на пропагандната реторика Х. Консенсус около нормите на режима през 60-те години: корумпиране на обществото * Групови и индивидуални стратегии за включване в консенсуса * Социална политика в «служба на народа» * Корумпиране на масите * Купуване на политическата лоялност * Общество на генерализираната корупция * Природата на политическия режим и характерът на социалната политика* Социалните придобивки от времето на комунизма в изпитанията на преходаХI. Посланията на понятието «реален социализъм»* Археология на понятието * Прочити «отгоре» и «отдолу» на понятието «реален социализъм» * Контекстуални значения на понятието «реален социализъм» * Краят на комунистическото мечтаене ХІI. Социална структура на «реалния социализъм» * Работниците и селяните - две «дружески класи» * Номенклатурата – една нова класа? * Комунистическата собственост – ничия собственост * Социални страти или социални роли * Комунистическото общество – аморфен агрегат от индивиди ХIII. Масовизиране и бюрократизиране на комунистическата партия и обществените последици от това* Синдромът «Галилео Галилей» * Разцепване на партийните елити. Увеличаваща се пропаст между ръководния апарат и партийната база * Апаратчици и технократи. Кадровите рокади и социалните им последициХIV. Граници на комунистическата политическа модернизация * Разминаване на процесите на индустриализация и модернизация* Имитативната модернизация * Липсващият субект на реформите ЕПИЛОГЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ – КОМУНИЗМЪТ ПРЕД НЕРАЗРЕШИМА ДИЛЕМА

.... и особено след разбиването на коалицията с БЗНС (ръководена от Никола Петков), започва повсеместно и насилствено обединение на ... Българският комунизъм: Библиография ... ... Ивайло Знеполски, „Българският комунизъм" - социокултурни черти и властова траектория, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела", 2008 г., 358 страници. Българският комунизъм - социокултурни черти и властова траектория Ивайло Знеполски 15.00 лв. Информаци ... Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова ... ... . „Сиела", 2008 г., 358 страници. Българският комунизъм - социокултурни черти и властова траектория Ивайло Знеполски 15.00 лв. Информационен и каталожен портал на социалните, исторически, политически изследвания на ... Сред многобройните му публикации са книгите „Българският комунизъм" - социокултурни черти и властова траектория, „Новата преса и преходът", „Вебер и Бурдийо: подходи към ... Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория автор: Ивайло Знеполски. издателство: Институт за изследване на близкото минало. isbn: 978-954-28-1699-7. започната: 2015-03-11. завършена ... "Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория" Институт за изследване на близкото минало, 2008 Социокултурни черти и властова траектория" на Ивайло Знеполски, „Държавна сигурност - предимство по наследство" на Момчил Методиев и Мария Дерменджиева и др. Социокултурни черти и властова траектория" на Ивайло Знеполски. Паралелно с тях в художествената сфера се появиха разни съчинения и произведения, посветени на социализма. що е добър роман и какво изобщо означава да се четат романи ... от Стоян Бочев и „Българският комунизъм - социокултурни черти и властова траектория" (2009) от Ивайло Знеполски. ... Знеполски Ивайло. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. Файлы. Академическая и... Социокултурни черти и властова траектория" от Ивайло Знеполски, "Българска литература на размразяването" от Атанас Славов, "Минало (не)забравимо. Политическата икономия на българския комунизъм 1963 - 1989 г.", Мартин Иванов ... "Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория", Ивайло Знеполски ... Знеполски, Ивайло. „Българският комунизъм" - социокултурни черти и властова траектория, Институт за изследване на близкото минало, изд. „Сиела", 2008 г. И Игнатов, Асен....