Най-добрата безплатна онлайн библиотека

СЕМЕЕН КОДЕКС

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,89
ISBN: 9789546082220
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА, Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, Доц. д-р Анна СТАНЕВА, Доц. д-р Велина ТОДОРОВА, Д-р Веселин ПЕТРОВ, Емануела БАЛЕВСКА – съдия във ВКС, Бонка ДЕЧЕВА – съдия във ВКС, Вергиния МИЧЕВА – зам.-министър на правосъдието
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка ЦАНКОВА, Проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, Доц. д-р Анна СТАНЕВА, Доц. д-р Велина ТОДОРОВА, Д-р Веселин ПЕТРОВ, Емануела БАЛЕВСКА – съдия във ВКС, Бонка ДЕЧЕВА – съдия във ВКС, Вергиния МИЧЕВА – зам.-министър на правосъдието книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.В обосновката на съдебните актове се разкрива връзката и синхронът на разпоредбите на Семейния кодекс с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.Публикуваните съдебни решения са по най-различни житейски казуси, засягащи всички семейноправни отношения, в това число уреждането на имуществените спорове между съпрузи и бивши съпрузи, решаването на въпросите, отнасящи се до ненавършилите пълнолетие лица, осиновяването, родството, произхода и др. Тяхното разнообразие от фактическа и правна страна дава подходящ материал за преодоляване на колебания и грешки, за търсене на отговор на възможни и спорни хипотези.Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси; преподаватели и студенти в юридическите факултети на ВУЗ.

...кст и съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) (3) Държавата прекратява изплащането на издръжка, присъдена на основание и от отменения Семеен кодекс, по делата и преписките по ал ... Семеен кодекс | Ozone.bg ... . 2, считано от първия ден на месеца, следващ влизането в ... СЕМЕЕН КОДЕКС Обн ., ДВ , бр . 23 от 22.03.1968 г., в сила от 22.05.1968 г., изм ., бр . 92 от 28.11.1969 г., бр . 27 от Вече и Семеен кодекс на Република България за мобилният ви телефон. Лесна, бърза и удобна навига ... СЕМЕЕН КОДЕКС - econ.bg ... ... СЕМЕЕН КОДЕКС Обн ., ДВ , бр . 23 от 22.03.1968 г., в сила от 22.05.1968 г., изм ., бр . 92 от 28.11.1969 г., бр . 27 от Вече и Семеен кодекс на Република България за мобилният ви телефон. Лесна, бърза и удобна навигация по глави и раздели. Независимо дали сте юрист, студент или просто искате навсякъде и по ... Семеен кодекс (СК) | Отговорност за задължения на семейството Чл. 36. (2) За задължения, поети за текущите нужди на семейството, съпрузите отговарят солидарно. Изданието "Семеен кодекс 2013" е съобразено с действащото законодателство на Република България към 09.2013 г. Семеен кодекс- предмет, цели, принципи и функции на Семейното право Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Семеен кодекс; ... предписана от този кодекс, поражда последиците, к...