Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обща училищна дидактика

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,95
ISBN: 9544233369
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Радев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Обща училищна дидактика Пламен Радев epub книги безплатно

Описание:

...бъдещето Основи на карате Основи на рефлексивната училищна дидактика Откраднатата българска ... PDF Русенски университет Ангел Кънчев 70 ... ... Обща училищна дидактика или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в училищното обучение и образование. - Фундаментална подготовка - Насочена към усвояване на базови знания, чрез дисциплините: Осно ... Обща училищна дидактика - Пламен Радев ... . - Фундаментална подготовка - Насочена към усвояване на базови знания, чрез дисциплините: Основи на началната училищна педагогика, Дидактика, Теория на възпитанието, Обща възрастова и педагогическа психология и др. училищна хигиена, физиология и генетика- Обогатяват . ... 7 - Дидактика (теория на обучението) Друг значим дял на педагогиката. Дидактиката е понятие ... Обща педагогика ... дидактика професионално направление Педагогика 1. Педагогиката като наука - същност, предмет и обект. Основни понятия и категории. Връзка с други научни области. 2. Пламен Радев, Обща дидактика, Fast print books 7, Пловдив 2015 ISBN. 978-0119-7034-52-3. 2016 г. Пламен Радев, Кратка дидактика, изд. Fast print books 7, Пловдив 2016 ISBN. 978-619-7034-73-8. Пламен Радев, Педагогика на средното училище ... докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика" Катедра Педагогика, психология и история, ФПНО, Русенски университет „ Ангел Кънчев" - Русе 1. 1.Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието, под съст. и ред. на Пл. 49. Методи на физическото възпитание - класификация и обща характеристика. Специфика на приложението им в начална училищна възраст. 50. Характеристика на двигателните качества сила и бързина. Основната цел на обучението по специалността Начална училищна педагогика и чужд език е да подготви бакалаври с висока професионална квалификация, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят ... Обща училищна дидактика или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в училищното ... П.Цонев (1929 г), "Дидактика" от П.Боев (1935 г.), "Обща теория на обучението" от Първан Заимов (1935 г.) и др. За разработката на проблемите на дидактиката важен принос има проф. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Дидактически профил на порастнали обучаеми по английски език Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст (А. Айнщайн). Дидактическият профил на възрастните обучаеми ......