Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Енергийна ефективност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,68
ISBN: 9789546930354
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Енергийна ефективност epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Ръководство и информационен справочник* Възобновяеми енергийни източници* Еврофинансиране на проекти* Кредити енергийна ефективност* Нормативна уредба - право на ЕС* Сертифициране на сгради* Слънчева, вятърна и геометрална енергия* Биогорива

...вка на имота. къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т ... Енергийна ефективност - Министерство на енергетиката ... .е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни ... Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради Енергийна ефективнос ... Център за енергийна ефективност ЕнЕфект ... . за енергийна ефективност на сгради Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради Енергийна ефективност на електрическите бойлери ТЕСИ е член на работната група към Европейската техническа комисия ТС59 и е пряк участник в разработването на Европейския стандарт за ... - Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: По външните сградни ограждащи елементи: Програмата reecl предоставя възможност за кредитиране за охлаждащи и загряващи термопомпени системи и безвъзмездна помощ в размер на от 20% до 35%. Чрез партньорски банки reecl отпуска кредит за климатик, за който ... Енергийна ефективност в България. Терминът "енергийна ефективност" представлява ... Като основен показател за енергийна ефективност на сградите е въведен общият годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, осветление, гореща вода и уреди. (нова - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна ефективност на този вид сгради като част от промишлена система, които не ... ВАЖНО!!! НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. [email protected] . ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ. Приложение № 160.5 KB - Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост ... Община Сандански обявява прием на Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по процедура bg16rfop001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 енергийна ефективност Кръгла маса: Иновациите в енергийната ефективност 31 Март 2014 д-р инж. Веселин Чобанов, Технически Университет София кандидатстване: bg161po003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ... Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката...