Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Справочник за кандидат-студенти на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", за филиалите в Кърджали и Смолян и за колежа в Смолян - 2009/2010

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,86
ISBN: 13129732
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив на ПУ “Паисий Хилендарски”
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Справочник за кандидат-студенти на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", за филиалите в Кърджали и Смолян и за колежа в Смолян - 2009/2010 Колектив на ПУ “Паисий Хилендарски” epub книги безплатно

Описание:

...К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л № 8/05 ... ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ... .04.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Илия ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л № 5/13.03.2018 г. В изпълнение на чл. 1, ал. 2 ЗМДТ, Общинският съвет на Общин ... ПУ обявява трето класиране ... . 2 ЗМДТ, Общинският съвет на Община А допълнил издадената от него Наредба за местните данъци и такси в Община А, като установил размер на данъка за лицата, извършващи Проектът е на обща стойност 3 милиона евро, финансира се по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз и в продължение на четири години ще се разработва в сътрудничество с 11 партньорски организации от 9 европейски страни. за студенти и докторанти, посветена на 120-годишнината от смъртта на Алеко Константинов „ПЪТЯТ НА СЛОВОТО - ИДЕИ, ИДЕАЛИ, УТОПИИ" Конференцията ще се проведе на 11 и 12 май 2017 г. в гр. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е най-голямото висше училище в Южна България. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт. Обявен е за Университет през 1972 година. 1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" З А П О В Е Д № Р33-5585 гр. Пловдив, 31.10.2018 год. На основание чл.97 ал.1, 2 и 3 от Правилника на ПУ „ Паисий Хилендарски" и ППЗРАСРБ (до 05.07.2018 г. и в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.) Постановление №11 към ППЗРАСРБ Правилник за РАС на ПУ (в сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г.) Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" Пловдив събира филолози на форум „Слово и памет" Публична лекция за глобалните вирусни епидемии в ПУ В сила за всички докторанти зачислени до 04.05.2018 г. Закон за развитието на академичния състав (в сила за всички докторанти зачислени по този закон до 04.05.2018 г.) На основание чл. 26, ал. 3 от ЗВО, във връзка с чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», решение на Факултетния съвет на ЮФ (Протокол № 68 ... ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 2013 г. 5.06.2013 г. ТЕМА 1 Част І. Зачертайте с Х буквата на единствения верен и пълен отговор на задачите от 1 до 12. На 12.11.2015г. порталът на ПУ https://peuportal.uni-plovdiv.bg беше обект на DDOS атака, в резултат на което за няколко часа не беше достъпен за работа със студенти, инспектори, преподаватели.. Проблемът беше отстранен. Проект „bg05m2op001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии" се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 ... РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПУПЧЕ НА ПРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА за периода от 0. 6.03.18 г.- 20.04.18 г. ДГ"ЧАЙКА" Учител-наставник Студент-практикант група забеле...