Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Полицейско производство. Разследване на кражби. Чл. 194-197 НК. Бр. 1/2002

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,64
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Боев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Полицейско производство. Разследване на кражби. Чл. 194-197 НК. Бр. 1/2002 pdf

Описание:

... правило. Ограничението на чл ... news.bnt.bg ... . 30 пар. 5 не е абсолютно. Налице са три типа обработване, по отношение на които то не се прилага. Те са както следва: Доколкото не е установено, подсъдимия да е участвал в престъпното съставяне на неистинския докемент, за отговорността му по чл. 316 НК е без значение разкрив ... PoliceBG • Виж темата - Разследване от полицейски органи ... . 316 НК е без значение разкриването или неразкриването на ... МОТИВИ по н.о.х.д. №302/2012 г. по описа на Районен съд-Айтос. Съдебното производство е образувано с внесен от РП-Айтос обвинителен акт срещу Е.В.Т. за това, че на 09.02.2011 г. в гр. С оглед на изложените по-горе съображения, несъмнено е, че извършеното от обвиняемия Х.А.О. съставлява престъпление по чл.296 ал.1 предл.2 от НК и следва същият да бъде признат за виновен по ... Чл. 54. Не се допуска постановяване на отказ за образуване на предварително производство в случаите на чл. 218б и 218в НК срещу неизвестен извършител. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008 г.) КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА. РЕШИ: §1. В чл. 3, ал. 3 думите „разпространение на радио- и телевизионни програми" се заменят с 1.Съдържание на Плик №1: 1).Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2).Представяне на участника, което включва: а)посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР ... качеството на свидетел в наказателното производство, но Наказателно-процесуалният кодекс му предоставя и възможности да упражни лично средства за защита на накърнените права. news.bnt.bg В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението за престъплението по чл. 343 в, ал. 2 от НК и го намира за установено и доказано по несъмнен начин. Заявява, че не поддържа ... Моли съда да постанови присъда, с която признае подсъдимата И. за виновна по повдигнатото обвинение, като при условията на чл. 54 НК й наложи наказание към минималния предвиден в закона ... Производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. С Наказателно постановление № 14-0359-000995 от 22.12.2014г., издадено от Н.В.Н. - Началник на сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр. Ловеч, на Т.Т.Т., е наложено ... НАЛАГА на И.М.И. с посочените по-горе адрес и самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по чл.78а ал.1 от НК ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева в полза на Държавата за извършено от не го ... Посочена е и установената по реда на чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП скорост на движение на автомобила - 94 км/ч, както и наличието на ограничение на пътния участък, въведено със знак В-26 - 60 км/ч. Производство пред Военна прокуратура 29 5. Материални условия на задържането 31 ... ДВ, бр.122 от 19 декември 1997 г., последно изменение бр.144, 2003 г.) и в много други ... Текстът на чл. 70, ал.1, т.1 от закона ... производство Вид на ... квалификация на деянието по НК Време на извършване на престъплението ... Приложение № 5 към чл . 8, ал . 4 СПИСЪК на понятията за попълване на данните в полета " особени ......