Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,53
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Росен Русков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Изменения в Закона за данък върху дoбавената стойнoст pdf, който ще намерите тук

Описание:

...ост ( ЗДДС ) са в сила Парламентът прие на първо четене пакетът от промени в данъчното законодателство за 2020 година ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ... ... . Те са обединени в закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С него обач... В следващите редове ще разгледаме накратко по-съществените промени в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), който бе обнародван в ... В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 1 текста „т. 1 и 2" се заменя с „т. 1, 2 и 5"; 2. В ал. 2 след ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... ... В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 1 текста „т. 1 и 2" се заменя с „т. 1, 2 и 5"; 2. В ал. 2 след думите „актът за дерегистрация не се връчва на лицето," се добавя Закон за данък върху добавената стойност Част първа Общи разпоредби Цел на закона Чл.1. Този закон урежда данъчното облагане с данък върху добавената стойност, ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и част от промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са свързани ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ... В чл. 74 се правят следните изменения: 1. В ал. 2, т. 3 думите „ седем дни" се заменят с „45 дни". ... прилагане на закона." § 19. В чл. 80, ал. 2 ......