Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Списание Данъчен Консулт - бр.5, 2003 г

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,94
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Списание Данъчен Консулт - бр.5, 2003 г epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...боти като старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното облагане ... Данъчен контрол и администрация - Документ от документите ... ... . През 2015 г. се ... Двуседмично специализирано издание на Апис консулт. 24 броя във всеки от които решени казуси по счетоводство, данъци, такси, мита, труд и социално осигуряване, вещно, търговско право и др. Йосиф Аврамов, доктор по икономика, води лекционни курсове по учебни дисциплини в областта на финансите, банковото де ... 【Списание Данъчен Консулт - бр.1, 2003 г.】 Нова Звезда ... ... . Йосиф Аврамов, доктор по икономика, води лекционни курсове по учебни дисциплини в областта на финансите, банковото дело и на финансовия контрол в Стопанския факултет на Софийския университет "СВ. Климент Охридски" и ... ДАНЪЦИ бр. 01/2018, година ХХii 2 i. Доходи по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6 от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа; Заповед № ЗМФ-131/07.02.2017 г. на основание чл. 127а, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - изменение на Списъка на стоки с висок фискален риск съгласно Комбинираната номенклатура на Европейския съюз за 2017 г. Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 13 Май 2003г., изм. ДВ ... Изменение на данъчни и осигурителни задължения, 2007 г. Такси и разноски в данъчните производства, 2005 г. Данъчни производства, 2003 г. Автор е на учебника "Данъчен процес", 2004 г. Избран е през 2009 г. за народен представител от ПП ГЕРБ, от 29 юли 2009 г. до 5 май 2010 г. е заместник-председател на ... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г ... ДАНЪЦИ бр. 5/2015, година xix 1 ПРОДАЖБИ НА КОНСИГНАЦИЯ - ПРИМЕРИ ЗА ... публикуван в брой 6 от 2013 година на списание ... 1 Бр. 6/2013 г. на сп. ИДЕС може да бъде видян на следния електронен адрес: ЧАСТ ПЪРВА i. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЧНО-ОБЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 1. Съдържание на фискалната политика на държавата Всяка държава разработва и прилага своя фискална политика. Същата е съобразена с пре Документ от ... Данъчен контрол и администрация Категория на документа: Други СУП е в състояние да поддържа над 40 броя външни интерфейси, необходими за обмен на данъчна и осигурителна информация. Данъчен мармалад ... дадено с писмо с изх. № Д-31-00-14 от 28.02.2000 г. 0 0 ... Консулт; Фирмите в криза плащат поне 60% от заплатата ... news.bnt.bg Режимът на облагане с ...