Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граждански процесуален кодекс 2003г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,29
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...лофикация, осъществяваща дейността си в условията ... 《Граждански процесуален кодекс 2003г.》| Колектив | Книги ... ... ... Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., ... За граждански иск по наказателно дело се събира такса 4 на сто върху уважения иск, но не по-малко ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (нов) ГРАЖДАНСКИ П ... Граждански процесуален кодекс - ИК "Труд и право" ... ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (нов) ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (стар) Ч А С Т П Ъ Р В А ОБЩИ ПРАВИЛА Глава първа ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Граждански процесуален кодекс (18. издание 2020 г.) 6 ,90 лв. Безплатна доставка за страната! Цена: 3.00 лв. Книга. Настоящето издание съдържа: - Общи правила - Исково производство - Особени искови производства - Обезпечително производство - Изпълнително производство - Охранителни производства ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Върховен административен съд София 1301 бул."Александър Стамболийски" 18 Телефони за връзка: (02) 9404111; 9404249; 9404345 Граждански процесуален кодекс ВКС: Нотариус, изповядал порочна сделка, не може след това да я атакува в съда Lex News , преди 7 месеца 5814 15 Автор: Гл. ас. Георги Ганчев Executive M.B.L.-HSG [2]. Идеята за нов Граждански процесуален кодекс (ГПК) [3] се свързва с идеята за реформиране на съдебното производство по граждански дела в съответствие с промените в развитието ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 50 ... 1.Нормативна уредба Граждански процесуален кодекс (ГПК) Семеен кодекс (СК) Закон за лицата и семейството (ЗЛС) Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ТДТССГПК) 2 ... Граждански процесуален кодекс (ГПК) Закон за правната помощ (ЗПрПом) Закон за медиацията (ЗМед) Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА) Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ... Чл. 88. (1) Гражданският иск в съдебното производство се разглежда по правилата на този кодекс, а доколкото в него няма съответни правила, се прилага Гражданският процесуален кодекс....