Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за облагане доходите на физическите лица

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,88
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Закон за облагане доходите на физическите лица pdf

Описание:

... 2013 г. и задължението за подаване на данъчна декларация до 30 Април 2014 г ... DOC ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица ... . 4. физическите лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон - за случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) Практика ВАС. Третиране на Граждански Договори като Прикрити Трудови Договори Ва ... Статии за "Закон за облагане доходите на физическите лица ... ... . Третиране на Граждански Договори като Прикрити Трудови Договори Важно: Разпоредбите на ал. 1, 2 и 4 не се прилагат за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите ... От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 1. 1. Изменения и допълнения в закона, които са в сила от 01.01.2020 г. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г. 2. Задължения на работодателите при годишното ... 1_182/16.11.2009 г КСО, чл.6, ал.3 ЗЗО, чл.40, ал.1,т.1 ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.10 относно: данъчно третиране по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица/ЗОДФЛ/ и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ... Облагане доходите на физическите лица в България, размер на данъка, деклариране, срокове, плащане. Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване. Необлагаеми доходи. Минимален и максимален осигурителен доход. Характеристика на данъка върху доходите на физическите лица. Предмет на закона, обект на облагане Фиш i.2 Данъчно задължени лица, задължения за данъци Фиш i.3 Доходи от източници в Република ... На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 2, б. „а" от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като ... Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица. Чл. 2. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА. Предмет на закона. Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Закон за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ. Данъчно задължени лица, доходи от източници в Република България, облагане на доходите. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Единна данъчна ставка за облагане на доходите на физическите лица в размер на 10 на сто (10%); Промените в Закона за данъците върху доходите на физичес...