Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за адвокатурата

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,19
ISBN: 978-954-730-665-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за адвокатурата pdf, който ще намерите тук

Описание:

Представенае уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване изагубване на адвокатскиправа, осъществяване на адвокатска дейност отчуждестранниадвокати, права и задължения на адвоката, етични правила,учредяване и прекратяване на адвокатскисдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минималниразмери на адвокатскитевъзнаграждения. Поместениса и Законът за правнатапомощ и Наредбата зазаплащането на правната помощ, с които се уреждатотношенията, свързани с достъпа до правосъдие - вид, обхват и ред запредоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международнидела. Текстоветеса анотирани с предишниредакции и препращания между правни норми,поместени в сборника, и към други нормативни актове.

...рещу Закона за адвокатурата (ЗАдв)(обн ... Адвокатурата видя неконституционни поправки в закона за ... ... . ДВ, бр. 55 от 25 Юни 2004 г.), които в последно време зачестиха. Основният въпрос, който се ... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 002-01-21: 18/06/2020: Министерски съвет ... ЗАК ... Закон за адвокатурата (6. издание 2019) | Ozone.bg ... . 002-01-21: 18/06/2020: Министерски съвет ... ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005 г., изм. ДВ. бр.79 от 4 ... Относно: Искане с вх. № П - 2310/20.03.2015 г. от Комисия за защита на конкуренцията относно внесен на 23.01.2015 г. в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с молба за становище от ... Вътрешната комисия подкрепи спорните промени в Закона за адвокатурата. Той влезе в полезрението на вътрешната комисия, защото според неговите текстове адвокатите, включително тези от страните от ЕС ще получат ... Причината за протеста е, че повече от година парламентът не разглежда предложените от самите адвокати промени в Закона за адвокатурата....