Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,76
ISBN: 954972588Х
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Младен Велев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност pdf

Описание:

...истика на фирмите, обект на изследване 2 ... PDF ОценКа на КОнКУренТнОСПОСОбнОСТТа ... . Оценка и анализ на бизнес средата на „ КЦМ 2000" АД , „ Аурубис България" АД и „Асарел-Медет" АД 3. Оценка на факторното влияние на задлъжнялостта … 139 проценти, цените на акциите и др.4 Определя се и като риск, свързан с веро ... PDF Комплексна оценка на конкурентоспособността на фирмата ... .4 Определя се и като риск, свързан с вероятност за загуба на парични средства. 5 "Труд и право" 2004г. isbn 954-608-096-9. 57. Тодоров Г., Анализ на финансово-стопанската дейност, СТЕНО, 2006 - бална оценка на темпа на прираст на дървесния запас, бал; Бо да - бална оценка на растежа на дълготрайните активи, бал. Приспособимост към пазара. определя се въз основа на Измерителен апарат за анализ и оценка на конкурентния потенциал на предприятието. Икономика и управление ... 6 1. На основата на задълбочен анализ на теоретични виждания и постановки, да се изясни на пазара. Анализ на силните и слабите страни на конкурентите Пазарни позиции и текущи стратегии Ключови фактори за успех Анализ на бъдещите цели Насоки за повишаване на ... основа на текуща оценка - 2 контролни работи в средата и края на семестъра (80%) и оценката за работата на студентите в семинарните упражнения (20%). 65 •комплексен характер - в нея се фокусират възможностите за използване на разполагаемия разнороден потенциал на банката (организационен, финансов, кадрови и административен). 3.4 Анализ и оценка на състоянието и управлението на човешкия ресурс във фирмата Управлението на човешките ресурси придобива все по-голямо значение и става ключов проблем за фирмите. ЕС-25 и ЕС-15. Анализ на силните и •слаби страни, възможности и заплахи swot • По отношение на Анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите, той не съответства изцяло на...