Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за държавния служител/ В сила от 1.08.2004

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,7
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за държавния служител/ В сила от 1.08.2004 pdf, който ще намерите тук

Описание:

... право на брутна заплата, която включва основна заплата и допълнителни възнаграждения ... В духа на реформата - "Държавната служба" ... . ЗАКОН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННА ПОМОЩ В сила от 22.05.2007 г.Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г. ... ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител. ... Закон за държавния служител ... В сила от 01.01.2018 г. два етапа на задължително явяване ... ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ... . ... Закон за държавния служител ... В сила от 01.01.2018 г. два етапа на задължително явяване на конкурс за държавната администрация. Правителството е предложило промени в Закона за държавния ... ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г.) бяха направени допълнения в Закона за държавния служител (ЗДСл) в две области - възлагане на работа в домашна среда на ... В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г;. изм., бр. 1 от ... Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 5 МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ... (5) Получените в институциите на Европейския съюз оценки за изпълнението на длъжността от държавния служител се признават и/или приравняват на оценки по този закон при условия и по ред ... Държавен вестник, брой 44 от 13.05.2020 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. ЗАКОН за общинската собственост Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12 ... Държавен вестник, официално издание на Република България. Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, приет от Хl Народно събрание на 11 декември 2008 г. Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от covid-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Един от аспектите на наложителните законодателни изменения след турбулентната 1989 г. е статутът на държавния служител. Приетият през 1922 г. Закон за държавния служител търпи отмяна с влизането в сила на Кодекса на ... Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. В Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, заплащането на ... Закон за държавния служител 2018. ... Определяне закон за държавния служител 2018 длъжности за хора с трайни увреждания. ЕПИ Труд и социално осигуряване! ... Законът влиза в сила от 1 я...