Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/IFRS

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,15
ISBN: 9549408027
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Прилагане за първи път на Международните Стандарти за Финансова Отчетност: Преход към МСФО/IFRS pdf

Описание:

... за ученика; За кандидат-студенти; Учебници за ВУЗ; Речници, разговорници, граматики; Енциклопедии и справочници; Научно-популярна литература; Карти и атласи МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 10 - Консолидирани финансови отчети ЦЕЛ 1 Целта на настоящия МСФО е да установи принципи за представяне и изготвяне на консолидирани финансови отчети, когато дадено ... Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни ... ... ... Към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти предприятията, прилагащи за първи път Националните счетоводни стандарти, могат да не признават активи или пасиви по ... Най-значимите МСФО за разлика от us gaap, че Международните стандарти за финансова отчетност - набор от принципи, а не твърди и бързи правила. За нас счетоводители би било сериозен уда ... Прилагане за първи път на Международните Стандарти за ... ... ... Към датата на преминаване към Националните счетоводни стандарти предприятията, прилагащи за първи път Националните счетоводни стандарти, могат да не признават активи или пасиви по ... Най-значимите МСФО за разлика от us gaap, че Международните стандарти за финансова отчетност - набор от принципи, а не твърди и бързи правила. За нас счетоводители би било сериозен удар. 8. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/ifrs - Международни стандарти за финансова отчетност и МСС/ias - Международни счетоводни стандарти. С., "К&Б консулт" ООД, 2006. 247 с. 9. по. МСФО 1 П. рилагане за първи път. на международните стандарти за финансово отчитане . Тази Основа за заключения придружава МСФО1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане (виж отделна ... Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 отно 2.1. База за изготвяне на финансовия отчет Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), Съветът по Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IFRS)) реши да замени SIC-8 с IFRS 1: „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансова отчетност". За целите на отчета за паричните потоци парите включват следното: 30.09. 201. 4 31.12.2013 Парични средства в брой 294 234 Парични средства в банкови сметки 726 4,958 Пари на път 781 3,522 1,801. 8,714 10. Регламент (ЕС) № 662/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за прие МСФО: отчетност, стандарти. ... а международните - към инвеститорите, предприятията и финансовите институции. В резултат на различията по отношение на интересите и изискванията за финансова ......