Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Обща теория на правото - Основни правни понятия

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,10
ISBN: 9789547306783
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Росен Ташев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Обща теория на правото - Основни правни понятия pdf

Описание:

Учебникът епосветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. Врамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници направото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права,юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях еизградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата.Авторът подчертава, че този понятиен апарат представлява задължителният минимум,за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правниядиалог. Новото в четвъртото издание на учебника е позоваването и коментарана българска и чуждестранна общотеоретична литература, излязла в периода2004-2010 г., както и известно преструктуриране и преозначаване на учебнияматериал, за да може по-лесно да бъде изучаван от от студентите-първокурсници.Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети, нонесъмнено представлява интерес и за практикуващиюристи.

...авната теория и практика ... PDF ПРОФ. РОСЕН ТАШЕВ И БЪЛГАРСКАТА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО ... . Артхашастра, вероятно съставена около 100 г. от новата ера (макар че съдържа и по-стари ... Даниел Вълчев български юрист и политик. Води курсове по обща теория на правото, обща теория на държавата, политически и правни учения, защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Обща теория на ... Основни понятия в правото - публичен документ ... . в СУ „Св. Обща теория на правото - основни правни понятия ... В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти ... Теорията на правото предоставя основни правни понятия, основни правни категории, основните методи и подходи за изучаването на правото. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО ii СЕМЕСТЪР 50 въпрос: Понятия за източници на правото Има 4 разбирания за източници на правото. В исторически аспект източници се наричат археологически паметници, разни стари Документ от ... ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО (Помагало) от проф. Владимир Захаров 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално ... Философските проблеми - проблеми с ценностите в правото и правото като ценност, цел и целесъобразност на правото, методологията на правното познание, въпросите за приемствеността и противоречията в правото.... Учебният курс Обща теория на правото е задължителен елемент от подготовката на професионални юристи. ... Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010 г. Милкова, Д., Обща теория на ... обща теория на правото • обща географска характеристика на европа • макроструктура и микроструктура на правото • основни понятия на догматичната теория на правото • правен нормативен ... Обща теория на правото - основни правни понятия. С.: Сиби, 2004. 5 Ташев, Р. Теория за правната система. С.: Сиби, 2006. на курса по Обща теория на правото, нов прочит на част от важните теоретични Даниел Вълчев български юрист и политик. Води курсове по обща теория на правото, обща теория на държавата, политически и правни учения, защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Историческо развитие на науката обща теория на правото. Правната наука има свой предмет изучаването на правото, което е единна система от норми, която регулира човешкото поведение. Купете онлайн „Обща теория на правото" от Росен Ташев. ... които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. ... Основни правни понятия Обща теория на правото. ... - При монистичните правни системи се допуска прилагането само на правни норми, създадени вътре в системата от самата нея. Можем да кажем, националните правни ... Обща теория на правото . Основни правни понятия ( четвърто преработено и допълнено издание ), С., 2010 г. Теорията на правото е клон на правото, както и научна и учебна правна дисциплина в юридическите факултети. "Общата теория на правото", както и "Общото учение за държавата", са учебни дисциплини, преподавани в ... Въведение в правото и основни институти на частн...