Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прогнозиране и планиране

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,32
ISBN: 978-954-494-044-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Катя Владимирова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Прогнозиране и планиране pdf, който ще намерите тук

Описание:

Настоящото издание по прогнозиране и планиране е предназначено завсички, които се интересуват от ефективното управление на развитието насъвременните икономически системи и организации, на промените, коитонастъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция иглобализация. Подготвено е на основата на постиженията в науката ипрактиката по управление, прогнозиране, програмиране и планиране в светаи в Европейския съюз и най-новата история на България. Основава се насъвременните постижения в методологията на икономическия анализ,планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕСстратегии, програми и координация на националните планове за действия викономическата и социалната сфера, както и в организациите от развитите викономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. Приподготовката му авторите са се ръководили от идеята публикацията да бъдемаксимално полезна за специалисти, студенти и всички интересуващи се отвъпросите на прогнозирането и планирането и неговото използване вуправлението, както и от трансформирането на планирането през последнитегодини главно в стратегическо и програмно, ориентирано към цели заоптимално развитие на всяка една от икономическите системи. Изданието може да се използва както от студентите, които имат курса"Прогнозиране и планиране", така и курсове по: "Икономически анализи ипрогнози", "Програмиране и планиране в ЕС", "Планиране в бюджетниорганизации" и други студенти, специалисти и експерти от практиката,докторанти, изследователи и преподаватели. На пета част: единадесета, дванадесета (без т. 1,3 и 5) и тринадесета глава автор е проф. д. ик. н. Константин Н. Габровски.

...графики, има литература ... УНСС :: Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ... ... в отдел "Прогнозиране, развитие и научно обслужване" Основни длъжностни задължения 1. Планиране, възлагане и контрол на научно-изследователска и развойна дейност, финансирана от компанията; 2. "Планиране на човешките ресурси" 1. Същност и обхват на пла ... Прогнозиране, Реферат по Планиране и прогнозиране ... ... . Същност и обхват на планирането на човешките ресурси Планирането на човешките ресурси в организацията представлява процес на разработване прогноза за необходимите Специалност „Стратегическо планиране" - На 1.09.2018 г. се навършиха 70 години от създаването на специалност „Прогнозиране и планиране" - днес специалност "Стратегическо планиране". Маркетингово планиране 14,00 лв. вкл. ДДС Купи; Демографско развитие - стратегии, политики и програми 10,00 лв. вкл. ДДС Купи; Позиционирането - между желаното, възможното и действителното ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТЕВЕНИ ПОРЪЧКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 2016 г. Лекция от Бсу по планиране и прогнозиране, тема Планиране на иновациите.... 24 стр. Същност на планирането. 21.Стокови запаси - същност." видове, измерване, анализ, прогнозираш планиране. Време и скорост на стоковото обръщение. Управление стоковите запаси Търговски стоков запас е натурано-веществен размер Документ от ... Планиране на човешките ресурси е процесът по прогнозиране на бъдещите изисквания на човешките ресурси на организацията. Връзката м/у планиране и прогнозиране е много тясна. Програмирането - процес сходен с планирането, но той решава отделни проблеми докато планирането е с по-комплексен х-р. Прогнозиране и планиране Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 10.07.2020 ОТ 9 ЧАСА: ОНЛАЙН ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ "КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ" И "ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ" Така и не казахте нищо на момчето което може да му свърши работа. Аз съм завършил Прогнозиране и Планиране в УНСС и мога да ти кажа, че е една наистина добра специалност. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали за прогнозиране и планиране унсс в Pomagalo.com На 24 септември 2015 г. представители на академичните среди и бизнеса в България учредиха Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране" (НАПП).Учредителното събрание се проведе в ... И колкото по-далече в бъдещето се опитвате да "видите", както в нашия пример с цената на хляба през 2012, толкова по-малък шанс им...