Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Кодекс за социално осигуряване/ 19. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,84
ISBN: 978-954-730-754-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Кодекс за социално осигуряване/ 19. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс за социално осигуряване,Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. вчастта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер наосигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и заотглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж ивъзраст, размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука ипрофесионална болест“ и др., Закон за уста­но­вя­ва­не на тру­дов иоси­гу­ри­те­лен стаж по съ­де­бен ред. Включено е и извлечение отЗакона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания надзорвърху дейността на дружествата, осъществяващи допълнително социалноосигуряване, и на управляваните от тях фондове.

...екс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с ... PDF ЗАКОН за здравното осигуряване ... ... Тук можеш да получиш безплатно експертно мнение по твоя казус, свързан с КСО (Кодекса за Социален Осигуряване) Кодекс за социално осигуряване ... и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения ... 25 ... 【Кодекс за социално осигуряване/ 19. издание】 Сиби • Цена ... ... ... и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения ... 25 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на ... Сборник нормативни ... Кодекс за социално осигуряване Съществуващ текст Предложение за промяна Чл. 40. ... на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (4) За възстановяване на сумите по ал. 1 и 3 ... способи. от 50. от 50 ... Мярката е част от промени в Кодекса за социално осигуряване, които правителството ще обяви през февруари. 13:32, 23 яну 20 / Дневник 29 Πpeдcтaвeнa e зaĸoнoвaтa ypeдбa нa зaдължитeлнoтo и дoбpoвoлнoтo coциaлнo ocигypявaнe - Koдeĸc зa coциaлнo ocигypявaнe, Зaĸoн зa ycтaнoвявaнe нa тpyдoв и ocигy­pитeлeн cтaж пo cъдeбeн peд, Зaĸoн зa бюджeтa нa дъpжaвнoтo oбщecтвeнo ocигypявaнe зa 2018 г. в НОВ КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ nadia61 29.07.2015 10:54 Здравейте, имам следното питане - по новоприетия КСО на 28.07.2015 г. Ново! Кодекс за социално осигуряване 2 13 С01 28. актуализирано издание към 15 май 2020 г. Кодекс за социално осигуряване - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане 113 резултата за "Кодекс за социално осигуряване" ... на финансите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), ... 19:40, 27 сеп 11 / Весела ... ЗАКОН за здравното осигуряване Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12 ... Луксозно издание с твърди корици Съдържание: Актуализиран текст на Кодекса за социално осигуряване след. Кодекс за социално осигуряване ... Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, което съществено улеснява тълкуването и прилагането на действащото законодателство. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Нови изменения от 13 Ноември 2012г. В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември... През 1991 г. бе определен следният размер на вноските за социално осигуряване за първа, втора и трета категория труд: 50, 45 и 35 на сто от брутното трудово възнаграждение. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... бр.102 от 19 Декември 2006 ... трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: 1. (доп. - ДВ, бр. 119 ...