Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за кооперациите ∙ Закон за ЖСК/ 1. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,77
ISBN: 9789547308329,
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закон за кооперациите ∙ Закон за ЖСК/ 1. издание epub книги безплатно

Описание:

1. издание – към 20 април 2013 г.Поместен е и Законът за жилищностроителните кооперации, с които се урежда учредяването и дейността на ЖСК с цел снабдяване на членовете й със собствени жилища, гаражи и ателиета чрез организиране на строителна дейност – членство, органи, прекратяване, съдебен контрол.Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, поместени в сборника, към други нормативни актове, както и към тълкувателни постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС, чиито диспозитиви са поместени в Информационното приложение.

...ание Издателство: Сиби 4,00 лв ... ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - econ.bg ... . 2.издание към 15 септември 2018 г. В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват ... Закон за кооперациите (от ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Закон за кооперациите (отм.) (извлечение); Постановление № 192 на Министерския съвет от 1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 ... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ ОТ 1991 Г. ... т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кооперациите - ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г. ... Чл. 9. Кооперациите се освобождават от данъци, такси и др. във връзка с тяхното образуване, сливане, вливане, разделяне, прекратяване и ликвидация, включително и за преминаването в тези случаи на движими и недвижими ... Необходим е нов закон за земеделските кооперации, заяви Явор Гечев ... Кооперациите в рамките на Съюза обработват над 5 млн. дка или 12-13% от обработваемата земя в страната. Виж откритите Начало за търсене "закон за адвукатурата" в . ... юридическите лица с нестопанска цел Закон за особените залози Закон за кооперациите Тълкователни ... 12. издание към 20 февруари 2020 ... Закон за кооперациите • Закон за ЖСК 2 03 С09 2. издание към 15 септември 2018 г. В сборника е представена уредбата на кооперациите като сдружения на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез ... Закон за кооперациите ∙ Закон за ЖСК сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Съдържание: Търговски закон Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за особените залози Закон за кооперациите Тълкувателно решение № 1 от 15.06 ... Прекратяват се и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите, когато не е спазена разпоредбата на чл. 33?ал. 3 от същия закон и по устава им е предвидено внасянето на земеделска земя.з13. В думите "училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за народната просвета и в детските градини по чл. 18 от същия закон" се заменят с "в детските градини и в училищата по чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 2, т. 1 ... При действието на забраната, установена с чл. 31, ал. 3 от Закона за кооперациите (ЗК) от 1991 г., отменен със Закона за кооперациите от 1999 г., правото на собственост върху вещ, собственост на ... Цена: 9.50 лв. Книга. Съдържание: Търговски закон Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел З...