Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Организации с нестопанска цел/ 6. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,81
ISBN: 9789547308640
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Организации с нестопанска цел/ 6. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.Поместени са Законът за юридическите лица с нестопанска цел, Правилникът за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, както и извлечение от Гражданския процесуален кодекс в частта за регистърното производство. Включена е и Наредба № 1 за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България.В сборника е поместен Законът за регистър БУЛСТАТ с оглед задължителното вписване на сдруженията и фондациите в регистъра.Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд, тълкувателни решения и решения по чл. 290 ГПК.

...адено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност! Чл ... Безплатен Държавен Вестник издание - Официален раздел ... ... .5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)Спортните организации, регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, Юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища), регистрирани през 2018 г., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност ... Книгата „ ... Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2019 - задължения и срокове ... ., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност ... Книгата „ЮЛ с нестопанска цел" се появи не дълго след приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81/2000 г., който постави… От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ... Организациите с нестопанска цел в процеса на присъединяване към... 215 ни по силата на завещание , а две години по -късно , през 1892 г.1 ­ на фондовете и фондациите , образувани по силата на дарение . Организацията с нестопанска цел е вид организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от ... Отворете Google за организации с нестопанска цел и влезте с имейла на администратор за организацията си. Кликнете върху G Suite за организации с нестопанска цел Първи стъпки. Обяви за Работа в категория "Организации с нестопанска цел" Използвайки Jobs.bg, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки" , необходими за пълната функционалност на услугата. § 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думите "в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел" се заменят с "воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието". Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... "6. самостоятелно и/или в сътрудничество със спортни организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на ... Организации с нестопанска цел в България Данъчен анализ по проблемите на дарителството за благотворителни цели в България. юридическите лица с нестопанска цел прави темата изключително актуална. 1 Биляна Драмлийска е класирана на второ място в първото издание на Конкурса „Млад одитор" през 2012 г. Юридическите лица с нестопанска цел имат различно от стопанските организации данъчно тр...