Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Списание Норма БРОЙ № 10/2012 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,84
ISBN: 13145126-14
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

НАУКАОТНОСИТЕЛНАТА НИЩОЖНОСТ ПО ЧЛ. 646, АЛ. 2, Т. 1 ТЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНИКА, ВЪЗНИКНАЛО ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪПРОСИТЕ ЗА ПРОЦЕСУАЛНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ОСЪДИТЕЛНИЯ ИСК ЗА ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА, ДАДЕНА ПО ТОВА ИЗПЪЛНЕНИЕ, И ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТОЗИ ИСКпроф. д-р Валентина ПоповаЗА И ПО ПОВОД НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ДУМАТА БЕНЕФИЦИЕНТпроф. д-р Мария КостоваДИХОТОМНАТА ПРИРОДА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДОГОВОР ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕГОВОРИМира КъневаЗАКОНОДАТЕЛСТВООСТЪКЛЯВАНЕТО НА ТЕРАСИ И БАЛКОНИ. ТЪРПИМОСТ ПО СМИСЪЛА НА § 16 ОТ ПЗР НА ЗУТ. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ ОТНОСНО ТЪРПИМОСТТА, ВЪВЕДЕНИ С § 127 - ДВ, БР. 82/26.10.2012 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2012 Г. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ. ТАКСИ И ГЛОБИд-р Катя АспаруховаСЪДЕБНА ПРАКТИКАПРИЗОВАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСИван ГеоргиевНЯКОИ ВЪПРОСИ НА ФРАНЧАЙЗИНГАБисерка МариноваТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 15.11.2012 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2012 Г., ОСНК НА ВКС

... който не стига до брега Брой 5/2016 - За истинското и лъжливото смирение МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДОГОВОР - ИЗТОЧНИК НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО - АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ - СИЕЛА клас - Списание за подготовка и образователна информация Брой 10 (010) - Декември 2010 г ... Списание ... . Списание АКЪЛчета 9. клас - Списание за подготовка и образователна информация Брой 6 (023) - Ноември 2012 г. Списание АКЪЛчета 9. списание Дом, дете, детска градина бр. 3/2014г. - Май - Юни 9.00 лв. Списание Организация и управление на училището и детската гра ... Списание „Статистика", бр. 1 - 2/2012 г. | Национален ... ... . Списание АКЪЛчета 9. клас - Списание за подготовка и образователна информация Брой 6 (023) - Ноември 2012 г. Списание АКЪЛчета 9. списание Дом, дете, детска градина бр. 3/2014г. - Май - Юни 9.00 лв. Списание Организация и управление на училището и детската градина - бр. 1/2010 г.- Януари - Февруари 8.00 лв. 3.00 лв. Брой 3/2019 - Две разделени предания; Брой 4/2019 - Света Богородица - сбъдване на вечния живот; Брой 5/2019 - Адът, раят и раната Адамова… 2018. Брой 1/2018 - Църквата и разводът Списание „Бела", брой 10/176, 2012 г. В този брой ви срещаме с ДЖУЛИЯ РОБЪРТС, която не обича кавички, нарича нещата със свои си имена, и се учи да живее бавно. Ще разберете какво мисли тя за разкоша и колко разкошен е животът ... СПИСАНИЕ НОРМА БРОЙ № 10/2012 г. от 13 авг 2018г. Прочети повече › СПИСАНИЕ НОРМА БРОЙ № 1/2012 г. от 13 авг 2018г. Прочети повече › СПИСАНИЕ НОРМА БРОЙ № 11/2012 г. от 13 авг 2018г. Прочети повече › Брой 96 на „Икономика" за Май/Юни 2020 г. вече е на пазара. Новият брой 96 на списание „Икономика" за Май/Юни 2020 г. вече е на пазара. СПИСАНИЕ НОРМА БРОЙ № 10/2012 г. от 13 авг 2018г. Прочети повече › СПИСАНИЕ НОРМА БРОЙ № 1/2012 г. от 13 авг 2018г. Прочети повече › Euro L брой 189 15.06.2020 . Euro C брой 201 15.06.2020 ... Списание „Норма" - сериозното правно издание ... От началото на 2014 г. статиите в списанието са подредени в тематични рубрики, като се надяваме по този ... Списание Гора - Списание за екология и горско стопанство. От 1951 до 1971 г. ръководител на централното горско ведомство, претърпяло няколко преобразувания, е акад. (част от докладите от която бяха публикувани в бр. 14 на списание „Пирон"), през 2017 г. отново в Априлци се проведе конференция, тематизираща всичко, което убягва от контекста, излиза отвъд ... Юридическо списание на НБУ, 2012 година, брой 2 Law Journal of NBU, 2012, No 2 91 като по хипотеза всеки незаконен нормативен акт нарушава обществения ред".5 Именно поради това, за разлика от останалите субекти, които могат да ... Юридическо списание на НБУ, 2014 година, брой 3 Law Journal of NBU, 2014, No. 3 19 противоречия и са прилагани сравнително пълно през следващите десетилетия13.Такъв Брой 96 на „Икономика" за Май/Юни 2020 г. вече е на пазара. Новият брой 96 на списание „Икономика" за Май/Юни 202...